Dehaene geeft uitleg over klacht provincieraadsverkiezingen
Tom Dehaene: 'Ik durf te hopen dat de uitspraak de installatie van de raad niet langer zal vertragen. Nog een weekje geduld.' Foto: © - PAUL VAN WELDEN
'Ik heb net een aangetekende brief ontvangen van de raad voor verkiezingsbetwistingen. Ze laten weten dat ze op 11 december 2012 een uitspraak zullen doen over de klacht tegen de provinvieraadsverkiezingen in Vlaams Brabant.' verklapt ons een rustige Tom Dehaene.

'Ik durf te hopen dat de uitspraak de installatie van de raad niet langer zal vertragen. Nog een weekje geduld.', vraagt Dehaene, 'Er zijn twee klachten. Een klacht gaat over een UF-verkozene (Unie van Franstaligen) waardoor betrokkene zijn mandaat zou kunnen verliezen omdat hij die affiches zou gehangen hebben die groter waren van 4 vierkante meter. Daarvoor zullen echter geen herverkiezing plaats vinden. Een andere klacht zou veel ernstiger gevolgen kunnen hebben.'

Bang afwachten

'Er zijn drie stembrieven verstuurd in alle faciliteitengemeenten en het kan dus zijn dat er drie keer met volmacht is gestemd door dezelfde persoon. Dat mag niet. En dan is de vraag: 'Heeft dat effect gehad op de verkiezingen. Ja of nee?'. Men is nu aan het onderzoeken, primo of dit effectief gebeurd is en secundo, of dit een effect zou kunnen gehad hebben op de verkiezingsuitslag. Ik zetel niet in die raad. Persoonlijk denk ik niet dat dit zou leiden tot herverkiezing, maar zolang we de uitspraak van 11 december niet hebben is het bang afwachten.'.

Tussen twee stoelen

'Het is vooral niet prettig werken. Ik ging er immers van uit dat we konden van start gaan begin december, Zowel in het OCMW als in het Vlaams Parlement heb ik mijn bureau leeg gemaakt, mijn agenda was al volledig afgestemd op de provincie, en nu zit ik tussen twee stoelen. Wij zijn ons wel aan het inwerken op provinciaal niveau, dat zijn dan wel geen officiële vergaderingen.', besluit Dehaene.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig