Schriftvervalser start lastercampagne tegen burgemeester
Burgemeester Bart Coopman heeft onmiddellijk klacht neergelegd wegens valsheid in geschrifte. Foto: Paul Van Welden
Inwoners uit de Hofgrachtlaan en uit de Ambroossteenweg troffen deze week een belastend document in hun brievenbus. In dat document is sprake van een zogenaamde email van de burgemeester aan een advocaat van de gemeente, Mr. J.D., die zogezegd “uitgelekt” zou zijn.

Bart Coopman, burgemeester van de gemeente zemst, kreeg deze week tientallen telefoontjes van mensen uit de Hofgrachtlaan en uit de Ambroossteenweg die beweerden een anoniem document in hun brievenbus te hebben aangetroffen. Ondertussen kwam de gemeente daarvan in het bezit. In dat document is sprake van een zogenaamde email van de burgemeester aan een advocaat van de gemeente, Mr. J.D., die zogezegd “uitgelekt” zou zijn. Dit gaat over het dossier “Prieels” en over een zitting van de raadkamer bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 20/11/2012. Burgemeester Bart Coopman: 'Dit document wordt enkele dagen voor de verkiezingen in de bus gedropt en is duidelijk bedoeld om reputatieschade te berokkenen. De email die volgens het vlugschrift zogezegd gelekt is , is overduidelijk VERVALST. Dit is géén email die de burgemeester gemaakt of verstuurd heeft. Mr. J.D. heeft ondertussen bevestigd dat het ook volgens hem om een valse email gaat.'

Vervalst

Dat de verwijzing naar de valse mail bedoeld is om te schaden is heel duidelijk. Men legt in de vervalste email de burgemeester woorden in de mond die hij nooit gebruikt “pippo’s”, dat hij mensen “financieel dood wil maken”, etc. Dit schaadt de reputatie van de burgemeester en van het gemeentebestuur aangezien er altijd lichtgelovige mensen zullen zijn die denken dat de mail echt is. Dat de email vervalst is, is voor de burgemeester en meester J.D. (vermeende verzender en vermeende bestemmeling) duidelijk. Doch ook uit bepaalde elementen blijkt dat de vervalsing zelfs redelijk onhandig is gebeurd. Zo maakt de vervalser gebruik van een emailadres van de vermeende bestemmeling dat al twee jaar niet meer in gebruik is (telenet), is er een cc. aan een ministerieel kabinet (waaromtrent je niet kan bedenken dat een of ander kabinet hierin geïnteresseerd zou zijn); worden er stukken tekst onleesbaar gemaakt; is het lettertype verschillend in bepaalde stukken van de email, wordt er gebruik gemaakt van “collegiale groeten” ipv “confraternele groeten” wat tussen advocaten gebruikt wordt, etc..

Lasterlijk bedoeld

Burgemeester Bart Coopman was op het ogenblik van de verzending van de zogenaamde email trouwens niet op zijn kantoor vanwaar de email zou verstuurd zijn maar was aanwezig, met vele getuigen, op de opening van een nieuwe handelszaak in Hofstade.
Burgemeester Bart Coopman heeft ook dan ook onmiddellijk klacht neergelegd wegens valsheid in geschrifte. Dat deze lasterbrief ook lasterlijk bedoeld is, moge zoveel te meer blijken uit het feit dat het parket vordert dat de burgemeester in dit dossier, dat effectief voorkomt voor de raadkamer te Brussel (dat is nu eenmaal de procedure), buitenvervolging zal worden gesteld. In tempore non suspecto is dat schriftelijk aan het gemeentebestuur bevestigd door advocaat Jeroen Debell in een schrijven aan de gemeente Zemst dd. 4 oktober 2012. Voormelde brief is geschreven nadat advocaat Debell inzage had genomen van het strafdossier ingevolge klacht met burgerlijke partijstelling door de heer Prieels over onrechtmatige verwijdering van versperringen van een fietsverbinding op zijn perceel aan de Witveldstraat.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig