De Gouden Draak
Foto: 1
China maakt zich op om een nieuw jaar in te luiden. 2012 wordt het jaar van diverse veranderingen en uitdagingen. De transitie naar de volgende economische fase. De eerste signalen zijn alvast indrukwekkend.

2012 is voor ons alweer enkele weken oud. De financiële markten haalden opgelucht adem. Het dramatische beursjaar 2011 ligt eindelijk achter ons. We benadrukken hierbij beursjaar, want de Westerse economieën zitten nog in het slop. Zo werd de kredietwaardigheid van enkele belangrijke Europese landen verlaagd door ratingbureau S&P, waaronder Frankrijk. Alhoewel dit reeds in de koersen verwerkt zat, blijft de weg naar herstel nog zeer lang. We vermoeden dat we nog enkele jaren door een diep dal moeten met z’n allen.

Aan de andere kant van onze aardbol moet men dan weer eerder opletten dat de groei niet te snel gaat. China is in de afgelopen jaren enkel bezig geweest met maatregelen in te voeren om oververhitting tegen te gaan. En het heeft z’n effect niet gemist: de BBP-groei zit opnieuw onder de 10-procent grens.

Met de ingang van het Chinese jaar 2012, op 23 januari, gaat ook het Jaar van de Draak van start. De kenmerken van het symbool zijn ‘trots en levendig, enthousiast, onweerstaanbaar, geestdriftig, succesvol, krachtig, extravert, inspirerend en uitverkoren’. Kortom, het vijfde jaar van de twaalfjaarlijkse cyclus is veelbelovend. Of de dierencyclus daadwerkelijk voorspellende krachten heeft, laten we over aan de astrologen.

We baseren ons liever op de feiten. Er ging namelijk ook een nieuwe economische cyclus van start in China: het 12de vijfjarenplan! In 2012 zullen daarvan meerdere projecten gelanceerd en opgeleverd worden. Dit moet de groeiverwachting van 7 à 8 procent realiseerbaar maken, ondanks de verwachte economische tegenwind uit het Westen. Daarenboven blijft de hoge inflatie (> 4 procent) de uitdaging voor de Chinese regering. De vrees voor sociale onrust, zoals we die eerder zagen in het Midden-Oosten, blijft het belangrijkste aandachtspunt.

Over de Chinese regering gesproken, ook hier vindt binnenkort een wissel van de macht plaats. Diverse regeringsorganen worden bemand met nieuwe lieden, terwijl ook de huidige legerleiding zijn plaats mag inruilen. De vorige machtswissel in China dateert van 2002-2003, aan de vooravond van een astronomisch groeiparcours in de daaropvolgende jaren. Dat belooft voor de volgende tien jaren in China.

Maar er zijn meer signalen die wijzen op de nodige ontwikkelingen in China. Zo stelde de Chinese financiële regulator zijn maatregelen bij voor Chinese aandelen op de buitenlandse markten en Hong Kong, het zogenaamde RQFII schema. Een verder versoepeling van de regelgeving, waardoor er extra investeringskapitaal door de ondernemingen kan worden aangetrokken. Het zoveelste signaal dat China z’n interne maatschappij kapitaalkrachtiger wil maken.

We zagen overigens al de eerste duidelijke signalen opduiken dat China zijn koopkracht aan het verstevigen is. In de afgelopen maanden kochten de Chinezen exponentieel meer goud, het ultieme geld. Zo overklaste China in het derde kwartaal van 2012 de Indiërs als grootste natie inzake de aankoop van goudjuwelen. En het heeft er alle schijn van dat India in 2011 definitief door China van zijn troon wordt gestoten als grootste goudconsument ter wereld.

De officiële cijfers zijn nog niet bekend, maar uit diverse elementen kunnen we dit afleiden. Zo viel de goudimport van India over het vierde kwartaal van 2011 terug tot 125 ton, de gemiddelde vraag. Op hetzelfde ogenblik schoot de invoer van goud in China de lucht in. De Chinese goudimport uit Hong Kong explodeerde tijdens de maand oktober met +483 procent tot 86 ton (zie bovenstaande grafiek). In november lag dit cijfer nog hoger op maar liefst 102 ton! Alles wijst in de richting van versnelde goudaankopen door de Chinese centrale bank en de Chinese bevolking. Een rechtstreeks gevolg van de enorme koopkrachtstijging.

Het Jaar van de Draak begint alvast met een gouden randje voor de Chinezen. De nodige veranderingen staan op til, waardoor 2012 in bepaald opzicht kan beschouwd worden als een nieuwe start. Uiteraard zal ook nu het groeipad bezaaid liggen met de nodige barrières en uitdagingen. Maar de grotere trend is duidelijk: China wil een wereldmacht worden. Een heldere boodschap voor beleggers… waarvan akte!

De auteur is gediplomeerd beleggingsadviseur en oprichter van de advieswebsite Slim Beleggen. Hij publiceert deze column in eigen naam. Slim Beleggen publiceert 3 analyserapporten: het Goud & Zilver Rapport, het Grondstoffen Rapport en het Groeimarkten Rapport. Daarnaast publiceert Slim Beleggen een gratis nieuwsbrief.
Twitter: @SlimBeleggen