Boom één naar de oppositiebanken
Boom één zit de komende legislatuur op de oppositiebank uit Foto: Marc Verlinden
Het langverwachte akkoord tussen N-VA, CD&V en Open VLD is er uiteindelijk gekomen waardoor Boom één definitief naar de oppositiebank wordt verwezen. Uittredend burgemeester Marnef (Boom één) belooft met kritische blik oppositie te zullen voeren en noemt de coalitie een 'Anti-Boom één-coalitie'.

'Dat de N-VA de leiding neemt van de nieuwe bestuurscoalitie, is logisch. De N-VA kwam als overwinnaar uit de verkiezingen. Met 11 zetels werd zij de grootste partij in Boom. CD&V en Open VLD daarentegen werden door de kiezers afgestraft. CD&V ging van 4 zetels naar 1. Open VLD van 3 naar 1', vertelt Marnef.

 Anti-Boom één-coalitie

'De winnaar heeft dus een coalitie gesmeed met de verliezers. Een vreemde handelswijze voor een partij die er voortdurend op hamert dat het signaal van de kiezer moet gerespecteerd worden, en die moord en brand schreeuwt wanneer verliezers tegen de N-VA samenspannen. Het lijkt er dus sterk op dat de nieuwe Boomse coalitie vooral een anti-Boom één-coalitie is. Samen beschikken N-VA, CD&V en Open VLD over 13 van de 25 zetels, een meerderheid die bij het minste akkefietje verandert in een minderheid. CD&V en Open VLD kunnen intussen hun pret niet op. Ze verzilveren immers hun éne zetel meteen in een schepenambt. Voor CD&V komt daarbij dat hun enige verkozene Bart De Smet niet wenst te zetelen, waardoor met de nieuwe CD&V-schepen Chris Van Hoeck iemand aantreedt die zelfs niet verkozen is', gaat Marnef verder.

Boom één behoudt vertrouwen van de kiezer

'Boom één werd op geen enkel moment bij de formatiegesprekken betrokken. Nochtans werden we niét door de kiezer afgestraft, verre van zelfs. Boom één behield zijn 8 zetels, een resultaat waar het best fier op is en waaruit het vertrouwen van een groot aantal kiezers blijkt. De N-VA heeft er echter voor gekozen dat vertrouwen niet te honoreren', concludeert Marnef die de toekomst somber inziet en niet gelooft in de nieuwe coalitie.

'De verandering begint in Boom' luidde het in het verkiezingsprogramma van de N-VA. Aan welke veranderingen we ons in de komende jaren mogen verwachten, weten we niet. Wat we wel weten, is dat Boom één al jaren de gemeente aan het veranderen is. Dat kan iedereen met het blote oog waarnemen. 'Het Nieuwe Boom' rukt overal op, straat per straat, wijk per wijk. Wordt de met veel tamtam aangekondigde ‘verandering’ een terugkeer naar het verleden, waar grauwheid en somberheid heersten? We zijn in bange verwachting', besluit hij.

Nieuwe (op)positie

“Boom één haalde bij de verkiezingen dus acht zetels en 26.27 % van de stemmen: één op vier Bomenaars stemde dus Boom één. Dat zijn heel veel Bomenaars. We willen die Bomenaars en - zoals in het verleden al het geval was - bij uitbreiding ook alle Bomenaars niet in de kou laten staan en ons voor ONS Boom blijven inzetten. De liefde voor Boom is te groot om passief aan de zijlijn te gaan staan. Dat betekent dat we met hart en ziel en alle ons bestuurservaring in een nieuwe (op)positie onze bijdrage zullen leveren aan een warm, positief, sociaal, veilig en verdraagzaam Boom. Hiermee bevestigen we dus dat zowel burgemeester Patrick Marnef, schepenen Anita Ceulemans en Peter De Ridder en OCMW-voorzitter Nourdine Elkaouakibi en onze andere verkozenen met veel enthousiasme onze rol aan de andere kant van de bank zullen opnemen. Met een open vizier en een kritische blik zullen we de vinger aan de pols houden. Het ‘nieuwe’ Boom is immers te ver gevorderd om dat nu plots te laten stilvallen. Een goede bestuursploeg denkt immers niet aan de volgende verkiezingen, maar aan de volgende generatie'.

Donderdag 6 december wordt de nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Daarbij wordt vooral uitgekeken wie de nieuwe schepenen zullen zijn die samen met Jeroen Baert het beleid zullen uitmaken.

 

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig