Ook coalitiepartner PRO Hoeilaart wil investeren in kinderopvang Dumbergsite
Gemeenteraadslid Julie Vanstallen (PRO Hoeilaart) Foto: IF
'PRO Hoeilaart wil investeren in kinderopvang, dat klopt', laten gemeenteraadslid Julie Vanstallen en OCMW-voorzitter Wilfried van Raemdonck weten. 'Dat doen we al, onder andere, in het huidige gemeentelijke kinderdagverblijf én via het reglement kinderopvang, om zo onthaalouders beter te ondersteunen. En dat willen we blijven doen, met de bouw van dit nieuw kinderdagverblijf op de Dumbergsite!'

'Deze investering is nodig omdat er meer plek nodig is! Jonge ouders vinden amper betaalbare kinderopvang in Hoeilaart. Met dit nieuwe gebouw trekken we de capaciteit op van 23 naar 36 opvangplaatsen', vindt PRO Hoeilaart. 'Eveneens omdat het kinderdagverblijf het dagtarief per kind berekent op basis van het gezinsinkomen. Een eerlijk, sociaal systeem. Dat maakt het voor vele ouders betaalbaar. En tot slot omdat de nieuwe locatie veel potentieel heeft: denk maar aan het delen van de keuken en de schoonmaak. Maar ook aan het feit dat we meer “leven” brengen naar de Dumbergsite! Zouden de bewoners van het woonzorgcentrum het niet fijn vinden om een rijtje stappers te zien langskomen? Of om hun kleinkind en achterkleinkind even te zien?'

Nieuwe organisatie

Ook voor PRO heeft de infrastructuur van de huidige gemeentelijke kinderopvang op Solheide zijn beste tijd gehad.  'De nieuwbouw zal zich bovendien beter lenen tot de nieuwe organisatie van de werking: twee groepen, leeftijden door elkaar zodat de kleinsten kunnen leren van de grootsten en omgekeerd! Daarnaast zal de nieuwbouw ook veel beter geïsoleerd zijn en minder energie verbruiken wat ons op lange termijn geld zal besparen', luidt het verder.
PRO is zich voorts bewust van de toenemende vergrijzing. 'Uitbreiding op de site is nog altijd mogelijk, voor zover dat nodig mocht blijken. Wij zetten net in op een zorgaanbod op maat zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Een groter aanbod van woningen aangepast aan die zorgnood in het centrum van de gemeente zal daar ook toe bijdragen'.