Zondagmiddag maakten Open VLD en N-VA bekend dat ze onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en CD&V aanbieden om een coalitie te vormen met CD&V'er Raf Terwingen als burgemeester. Terwingen zegt hiervan akte te nemen. Hij wil ook werken aan een oplossing en wil daarover dinsdag of woensdag communiceren.

Hierna de volledige persmededeling van Open VLD en N-VA.

'Open VLD en N-VA hebben zich onlosmakelijk aan elkaar verbonden om CD&V een ruime eerderheid te bieden, met Raf Terwingen als burgemeester. Open VLD en N-VA roepen samen op om met CD&V de resterende tijd (ongeveer 1 maand) te gebruiken om een gedragen en daadkrachtig beleid uit te werken.
Meer dan een maand na de gemeenteraadsverkiezingen willen N-VA en Open VLD duidelijkheid scheppen in de politieke situatie van de gemeente.

Enige gemeente zonder nieuw bestuur

De voorbije weken zijn diverse informele gesprekken gevoerd om een nieuwe bestuurscoalitie te realiseren. Ondanks het voorakkoord tussen CD&V en SP.a-Groen, stellen we vast dat Maasmechelen de enige Limburgse gemeente is waar er nog steeds geen nieuwe coalitie klaar staat. We zijn op een punt gekomen waarbij de Maasmechelaren duidelijkheid geboden wordt. Wij willen een antwoord bieden op deze terechte vraag.

Ruime meerderheid tussen Open VLD, N-VA en CD&V

Open VLD en N-VA willen toekomstgericht sterke accenten leggen in het gemeentelijk beleid, met noodzakelijke veranderingen. Immers, er komen moeilijke tijden op onze gemeente af. Om de uitdagingen van de toekomst daadkrachtig te kunnen aanpakken pleiten wij voor een ruime meerderheid tussen Open VLD, N-VA en CD&V. Met 25 zetels van de 33 in de gemeenteraad is het mogelijk om een positief beleid voor onze gemeente en al haar inwoners te voeren.

Open VLD en N-VA stellen duidelijk:
- Er is een ruime meerderheid nodig om de uitdagingen van de toekomst daadkrachtig aan te pakken: een meerderheid tussen Open VLD, N-VA en CD&V;
- Open VLD en N-VA hebben zich onlosmakelijk aan elkaar verbonden om CD&V een ruime meerderheid te bieden;
- Alle verkozenen van N-VA en Open VLD willen Raf Terwingen voordragen als burgemeester.
 

Daadkrachtig beleid: wij reiken CD&V de hand

Open VLD, N-VA en CD&V zijn in staat om een financieel verantwoord beleid te voeren, waarbij er ruimte geschapen wordt voor noodzakelijke investeringen en besparingen ongetwijfeld een grote rol kennen. Wij reiken CD&V de hand om samen een kerntakendebat te voeren waarbij we o.m. op zoek gaan naar de noodzakelijke synergieën tussen het OCMW en de gemeente.
Open VLD en N-VA roepen samen op om met CD&V de resterende tijd (ongeveer 1 maand) te gebruiken om een gedragen en daadkrachtig beleid uit te werken.'