Het 'Debattle Waitabit', een organisatie van de jeugdraad, is een zesjarige goede gewoonte. Voor de gemeenteraadsverkiezingen worden alle lijsttrekkers uitgenodigd, speciaal voor de jeugd. Mede dankzij de moderne digitale technieken en de aanwezige smartphones konden er ook voorkeuren worden aangegeven. Moderator van dienst was Hans Cools.

Eerste mochten de lijsstrekkers zichzelf en hun partijprogramma voorstellen waarna er een paar vaste vragen dienden beantwoord te worden. Tenslotte mochten de aanwezigen zich rechtstreeks richten naar de lijsttrekkers.

De vier lijsttrekkers en aldus kandidaat-burgemeesters waren het ‘the day after’ allen eens dat het over een rustig debat ging:

  • Rudy Van Cronenburg (Anders) is tevreden: “het werd een rustig, beschaafd, debat dat op een correcte manier is verlopen voor de jongeren”, zegt de huidige burgemeester.
  • Piet Penneman (Open VLD) vond het een vrij braaf debat, temeer omdat volgens hem 90% van de aanwezigen kandidaat zijn. “De oppositie ging, wegens gebrek aan dossierkennis, wel regelmatig op de bek”, aldus de eerste schepen.
  • Rudy Vande Velde (N-VA) heeft het over een sereen en goed debat. “er werd met respect naar elkaar geluisterd en dit komt waarschijnlijk omdat onze programma’s vrij gelijk zijn. Alleen is er veel verschil in de manier van uitvoeren”.
  • Bij Sanne Alexander (CD&V) doet het “ongelofelijk veel plezier dat het programma dat ik verdedigd heb, duidelijk veel weerklank vond bij het publiek”, schrijft ze op haar Facebook-pagina.

Fotograaf Roland Vereecke ging langs en bracht volgend fotoverslag mee.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig