Kris Janssens: ontgoocheling  nog niet verwerkt bij Open VLD Merksem
Foto: Koen Dhollander
De Merksemse Open VLD afdeling kijkt terug op een bewogen periode. Het vertrek van Ludo Van Campenhout en Luc Bungeneers was nog maar amper verteerd en de verkiezingen kwamen snel dichterbij.

‘Als we ons resultaat in Merksem bekijken dan is het duidelijk dat dit afhankelijk is geweest van een aantal dingen zoals de nationale gebeurtenissen, de situatie in ’t stad, maar ook lokaal in onze eigen afdeling. Het vertrek van Ludo Van Campenhout en Luc Bungeneers is pijnlijk, we moeten het kunnen wegslikken,’ zegt Kris Janssens, districtsschepen van de afdeling.
 

‘De mensen bepalen hun stemgedrag en kijken bijvoorbeeld naar de boegbeelden. Hoe zit het nationaal met de partij en hoe zit het met de lokale boegbeelden? Het zijn mensen die bijvoorbeeld meer stemmen krijgen dan anderen omwille van hun bekendheid. En hier betalen wij met onze Merksemse Open VLD afdeling natuurlijk een hoge prijs voor.’

‘Nationaal heeft de Open VLD een koerswijziging ondergaan en dat speelt ook een rol. De partij is opgeschoven naar links.’

Kris Janssens:‘Wat met Luc Bungeneers gebeurd is kon zeker op een andere manier, ik zou zeggen op een vele elegantere manier. Uiteraard hadden wij als afdeling liever dat Luc aan boord bleef. Er waren verschillende mogelijkheden. Maar het loopt niet altijd zoals het moet en het is spijtig genoeg geëscaleerd. Ik had de partij al van voor de zomer hiervoor gewaarschuwd want het vertrek van Luc zou niet goed zijn voor de partij, niet voor Antwerpen en ook niet voor Merksem’.

Het was vanaf dat moment ook meteen duidelijk dat de partij stemmen zou verliezen, veel stemmen zelfs. Na de verkiezingsdag bleek dat Luc Bungeneers meer dan 4400 stemmen in Merksem behaalde, nu voor N-VA.

‘Het is vandaag zeker niet verwerkt, het zit nog veel te vers in het geheugen. Ik ben heel ontgoocheld. We moeten niet zeggen dat het goed was, we mogen niet minimaliseren en en zeggen dat het eigenlijk nog niet zo slecht was. We hebben echt onze uiterste best gedaan, meer kon echt niet.’

Maar ook de andere partijen dragen dit zelfde gevoel, ze zijn ook ontgoocheld. Het blijft moeilijk om goed te werken in de districten en moeilijk om veel aandacht te geven aan de dingen die wel verwezenlijkt zijn door de lokale afdelingen.

‘Het drama van de districten is de moeilijkheid om ons te profileren, om in de media te komen. Er wordt nauwelijks over de districten en hun bevoegdheden gesproken. Wel in de lokale media maar dit is niet voldoende. Voor de media gingen deze verkiezingen enkel over Janssens en De Wever en niet over ons, niet over de districten en niet over onze bevoegdheden. Met de beperkte bevoegdheden die we hebben, kunnen we ons moeilijk profileren. Ik hoop daarom dat het nieuwe stadsbestuur, wie er ook deel van uitmaakt, meer armslag zal geven aan de districten. Tevens moet er gekeken worden naar belangrijke zaken, zoals mobiliteit, waar de districten nu enkel een adviserende bevoegdheid hebben.’

Het wordt nu afwachten, net zoals Luc Bungeneers enkele dagen geleden in de krant vertelde. Het is nu eerst aan Bart De Wever in Antwerpen om een coalitie te vormen. Daarna zullen we ook weten wat er in Merksem zal gebeuren. In december zal Open VLD een nieuwe partijvoorzitter moeten kiezen. Met een nieuw partijbestuur kan er een ommezwaai komen, met een congres kan er door de leden bijgestuurd worden. De partij
zal zich zeker bezinnen.