In feite kon niets voorzien dat de gemeenteraad van 24 september in Linkebeek, de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen, nog voor enige spanning zou zorgen. Immers, de agenda van de openbare zitting bevatte geen “zware” punten.

Aan het aantal agenda punten kon het zeker niet liggen, slechts 8 met als eerste punt de goedkeuring van het PV van de zitting van 16 juli en deze notulen werden zonder problemen unaniem goedgekeurd.

En dit was ook voor de andere punten het geval, al leek het er op dat de voorzitter van de gemeenteraad Damien Thièry er aan hield af en toe plaagstoten uit te delen aan Valérie Geeurinckx, de politica die wèl benoemd raakte als burgemeester. Ze mocht in juli 2017 de burgemeesterssjerp omgespen. Komt er nog bij dat de Franstalige eenheidslijst in de loop van dit jaar uiteen spatte. De burgemeester startte een eigen lijst, omringd met collega’s schepenen, gemeenteraadsleden en het OCMW.

Bij de bespreking van de aanpassing kilometervergoeding gemeentepersoneel en reiskosten college, vroeg voorzitter Damien Thièry -ook schepen van financiën- aan de burgemeester deze punten toe te lichten, wat bij haar de wenkbrauwen deed fronsen. Zij wees de voorzitter er dan ook op dat in het verleden hij, als schepen van financiën, steeds dergelijke agendapunten voorstelde. Damien Thièry repliceerde dat hij dit toen deed in zijn functie van waarnemend burgemeester, waarop raadslid Rik Otten(Prolink) zich afvroeg “wie het nu voor het zeggen had”. Burgemeester Geeurinckx gaf dan laconiek mee dat het bij de voorzitter om “ pesterijen” ging. Buiten dit incident werden alle agendapunten unaniem goedgekeurd.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in