Onbekend is onbemind: Cloud computing blijft een vaag begrip voor kmo’s
Filip Goos (Cheops Technology) Foto: Stefan Dewickere
Cloud computing is meer dan een hype. Meer en meer bedrijven kiezen ervoor om via het internet gebruik te maken van IT-infrastructuur en software in een OPEX-model, waarbij ze enkel betalen voor wat ze gebruiken. In IT-jargon spreken we dan over ‘ IaaS’ (Infrastructure as a Service) en ‘SaaS’ (Software as a Service). Andere bedrijven zweren bij het klassieke model en beslissen om deze technologie zelf in huis te halen mits kapitaalsinvesteringen of CAPEX.

Tot een “big bang” of een cloud-revolutie zal het allicht niet komen, maar er is wel een duidelijke evolutie aan de gang. Een evolutie die trouwens eind jaren ’90 gestart is en de laatste jaren aan snelheid wint. Factoren als de democratisering van bandbreedte en de constante prijserosie door de technologische vooruitgang werken deze evolutie in de hand. En dan is er ook nog de ingesteldheid van de IT-gebruiker die langzaam maar zeker openstaat voor dit model, voor medewerkers van de Generatie Y is dit model zelfs de logica zelve.

Toch zijn bedrijven die kiezen voor cloud computing nog altijd een minderheid. Zeker wanneer we het hebben over de Belgische kmo’s. Uit een onderzoek van de zelfstandigenorganisatie Unizo bleek immers dat meer dan 8 op 10 kmo’s de cloud aan zich laten voorbij gaan. Meer nog: concepten als cloud computing en SAAS doen hoegenaamd geen belletje rinkelen bij de meeste bedrijfsleiders van kmo’s.

Als IT Service Provider merkt Cheops Technology dat ook. De vraag naar een IT-omgeving in de cloud, wordt opvallend minder gesteld dan bijvoorbeeld de gehele of gedeeltelijke uitbesteding van het beheer van de systemen en het netwerk.

Het vooroordeel dat cloud computing enkel weggelegd is voor multinationals, is hardnekkig en fout. Cloud computing biedt een heleboel voordelen, zeker ook voor kleinere bedrijven. Het zijn vooral kmo’s die kunnen profiteren van de schaalvoordelen van dit model, de transparante budgettering door middel van een vaste maandelijkse kost, het flexibeler inschakelen van opslagcapaciteit, enzovoort. Bovendien kan de technologie perfect op maat aangeboden worden en is ze bijzonder schaalbaar.

De verklaring voor een rem op de steile opmars van cloud computing ligt mijns inziens bij een tegenstander uit onverwachte hoek: de beslissingnemer die overtuigd is van “wat we zelf doen, doen we beter”. In veel gevallen de IT-manager zelf. Maar waarom, in ’s hemelsnaam, zou een IT-manager deze evolutie doelbewust in de weg staan? Het werken in de cloud en dus het de facto outsourcen van technologie kan in hoofde van sommige IT-verantwoordelijken een bedreiging zijn. Zijn of haar machtspositie en functie zouden aan belang inboeten en dit kan voor sommigen een reden zijn om cloud computing op een zo groot mogelijke afstand te houden.

Het zal u dan ook niet verbazen dat net hier de grootste uitdaging van de komende jaren schuilt : IT doen evolueren van een puur technisch “bits en bytes-verhaal” naar het werkelijk leveren van een aantoonbare toegevoegde waarde voor de business. In plaats van ervoor te zorgen dat de “lichtjes blijven branden” zullen IT-verantwoordelijken moeten zorgen voor meer efficiëntie, meer bedrijfscontinuïteit en minder kosten. Alvast een mooie uitdaging !