Frederik Sap trekt lijst ‘Allen 8830’ – Dimitri Carpentier duwt de lijst
In café Driekoningen in Gits, maakte 'Allen 8830' de lijsttrekker en lijstduwer bekend. Uittreden schepen Frederik Sap trekt de lijst en OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier duwt de lijst. Op de plaatsen twee en drie rijken twee dames: Julie Misplon staat op stek twee en uittredend schepen Mieke Debergh neemt plaats drie in op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Foto: Eric Vanhooren
Bij de lijst ‘Allen 8830’ is de kogel door de kerk. Uittreden schepen Frederik Sap is lijsttrekker en huidig OCMW-voorzitter Dimitri Carpentier gaat de lijst duwen. Op stek twee prijkt het jong 28-jarig talent Julie Misplon en plaats drie wordt ingenomen door uittreden schepen Mieke Debergh. En bij ‘Allen 8830’ geloven ze heel sterk in hun project, want bij iedereen die op de lijst staat, druipt de passie en de liefde voor 8830 ervan af. “Wij geloven er met zijn allen dan ook sterk in, dat we vijf zetels moeten kunnen halen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen”, aldus lijsttrekker Frederik Sap.

“We zijn de partij die de handen uit de mouwen steekt en die met leuke creatieve acties het straatbeeld kleurt”, steekt lijsttrekker Frederik Sap (39) enthousiast van wal. “Zo schrijft gans de gemeente met een balpen van ‘Allen 8830”, lieten we ons allen registreren als orgaandonor en gaven bloed; en namen ook deel aan de Lenteloop en maakten vorige week nog een statement tegen homofobie.”

Vereerd

“We zijn een partij met beleidsmakers die een aardig rapport kunnen voorleggen en die verder naarstig blijft werken voor elke Hoogledenaar. Ik ben dan ook zeer vereerd deze prachtige lijst met de steun van iedereen te mogen trekken”, vervolgt Frederik Sap. “Het is een lijst waar iedereen vol passie en vuur werkt voor ons mooie Hooglede-Gits. Het is ook een lijst samengesteld met mensen met een positieve insteek, waar er geen plaats is voor gemekker, gezaag en geklaag, maar wel met mensen steeds zoekend naar een oplossing, hoe groot het probleem ook is.”

“Als eerste schepen bevoegd voor economie (lokale economie, industrie, tewerkstelling, handel en middenstand), jeugd, informatica, informatie en communicatie en sport; ben ik enorm trots dat ik deze prachtige gemeente mee vorm kan geven”, aldus nog de kersverse lijsttrekker. “En al zeg ik het zelf, we zijn als gemeentebestuur goed bezig ook al beweren anderen het tegenovergestelde. Immers de dienstverlening naar de inwoners toe en het buurtcontact is verbeterd en ook de bibliotheek, de cultuur- en sportbeleving met zijn talrijke verenigingen scoren goed. En last but not least: ook het veiligheidsgevoel bij de inwoners scoort meer dan uitstekend. Hooglede-Gits is een veilige gemeente om te wonen.”

Schuldenlast de kop indrukken

“En of dit alles nog niet genoeg zegt over het gevoerde beleid, dan kan ik daar nog aan toevoegen dat we in de afgelopen zes jaar, de schuldenlast maar eventjes met 25 procent hebben doen dalen”, klinkt het bij Frederik Sap “Niet verwonderlijk dus dat de inwoners best fier zijn op hun gemeente. Met 81 procent fierheid, scoren we het best van de regio Roeselare-Tielt en behoren we bij de top van West-Vlaanderen. Dit zegt niet alles, maar toch voldoende om te mogen stellen dat het gemeentebestuur waarvan ‘Allen 8830’ deel uitmaakt, wel zeer goed gezond en ambitieus bezig is en de juiste klemtonen weet te leggen.”

Laten niet in kaarten kijken

Volgens Frederik Sap, komt ‘Allen 8830’ binnenkort met een zeer ambitieus programma op de proppen, dat getuigt van visie en passie voor de gemeente. Maar hoe we ook probeerden, er werd op de persconferentie geen woord gelost over dit programma en hoe ze dit – indien ze de volgende legislatuur deel uitmaken van het College – gaan realiseren.

“Alle kandidaten belichamen het DNA van ‘Allen 8830’, vervolgt Frederik Sap. “Vorig jaar stelden Chiron Potié, Dimitri Carpentier, Pepijn Coolman, Pascal Maes, Mieke Debergh, Emmeline Casteleyn, Chantal Ghekiere, Julie Misplon en ikzelf het project voor en enige tijd later vervoegden de Younsters Ward Verhelst en Gerben Vanhaelewijn de rangen; en vorige week stelden we met Fanny Roelens, Marleen Desnouck, Liesbeth Vermeersch en Filip Herman, nog eens vier nieuwe gedreven kandidaten voor.”

“En wat ons inziens toch belangrijk is: we worden gesmaakt! Akkoord, Sociale Media zijn geen één- op-één afspiegeling van de maatschappij, maar we zijn toch blij dat we met onze ondertussen 600 likes op facebook, de andere partijen heel ver achter ons laten”, klinkt het bij lijsttrekker Frederik Sap. “Onze ambitie en doelstelling is dan ook om met de komende gemeenteraadsverkiezingen, vijf zetels te behalen. Dat is ééntje meer dan bij de vorige verkiezingen. Toen haalden we met Open VLD twee zetels en ook Samen Sterk legde beslag op twee zetels. We mikken nu gezamenlijk op één zitje meer.”

Wie is wie

Lijsttrekker Frederik Sap (39 lentes jong) wonende in de Roelandstraat 10, is de papa van Arien en Laure en heeft een relatie met Veerle Pollet. Beroepshalve is hij copywriter/zaakvoerder van Mercantiel. Daarnaast is hij bestuurslid van Open VLD Hooglede-Gits, bestuurslid van het Willemsfonds Hooglede-Gits en voorzitter van het Rodenbachwijk-comité.

Jong en ervaren, dat gaat meestal niet samen. Uitzondering op deze regel is het 28-jarig talent Julie Misplon. Deze jonge dame opgegroeid in de Berkenstraat, is gehuwd met Tom Vroman en samen hebben ze hun nestje gebouwd in de Pelikaanstraat 36. Julie is de mama van Elle en Ties en ze komt aan de kost als Communicatie & marketing specialiste bij Unilin Flooring (Quick-Step).

Julie zetelt als zes jaar als gemeenteraadslid en zetelt in de verkeerscommissie. Ze is bestuurslid van Groen Hooglede-Gits en is ook lid van Bodyfit Gits en van de oud-scouts Gits. Zij krijgt voor de komende verkiezingen de tweede plaats op de lijst ‘Allen 8830’.

“Gits en Hooglede zijn de twee dorpen waar ik mijn jeugd beleefd heb en zo mijn passie kreeg voor deze levendige gemeentes”, vertelt ze meteen openhartig. “Als jonge mama heb ik speciaal aandacht voor de jeugd en in het bijzonder voor veilig (fiets-)verkeer. Daarnaast steun ik ook ten volle initiatieven zoals o.a. de nieuwe speelsite Den Akker in Hooglede. Dat dit weldra ook bepaalde momenten vrij toegankelijk wordt, kan ik enkel maar toejuichen.”

En dat Julie af en toe een stapje in de wereld zet, leiden we af uit het feit dat ze het verenigings- en uitgangsleven een warm hart toedraag. “Het is een plezier om op onze gemeente te wonen, waar er zo’n grote betrokkenheid is van de inwoners”, besluit Julie.

Op de derde plaats prijkt uittredend schepen en verantwoordelijke van Het Huis van Kind Mieke Debergh. 53-lentes jong en samenwonende met Joris Carrette. Mieke is de mama van Isabel en Simon en de plusmama van Ineke en Sara. Het gezin woont in de Bruggesteenweg 173. Naast schepen is Mieke ook zaakvoerder van MD Admin.

Mieke Debergh maakt ook deel uit van het bestuur van Open VLD Hooglede-Gits, van het bestuur van de Liberale Vrouwen, is lid van de seniorenadviesraad en van Het Huis van het Kind.

Uittredend schepen Debergh versterkt met haar jarenlange ervaring de kop van de lijst, want ze staat op stek drie. En klinkt het niet dan botst het, maar aan Mieke weet je meteen wat je hebt. Ze draagt het hart op de juiste plaats, maar draait er geen doekjes om.

“Ik hou van alle mensen, van jong en oud. Mijn bevoegdheden als schepen laten mij toe om mij in te zetten voor iedereen. Het begint al bij de kinderopvang. Met onze drie vestigingen (Gits, Hooglede en De Geite) en 22 begeleidsters is dit een echte onderneming”, steekt ze wal. “Bij Het Huis van het Kind kan je terecht met alle vragen over baby’s tot tieners. En als schepen van burgerzaken mag ik vervolgens koppeltjes huwen.”

“Op de seniorenadviesraad hoor ik al de verzuchtingen van onze senioren, die ik dan bespreek op het schepencollege”, vervolgt Mieke Debergh openhartig. “Ik sta er ook achter dat we bijvoorbeeld mei-kermis in samenwerking met de lokale horeca organiseren. Ondernemers liggen mij immers zeer nauw aan het hart.”

“Met ‘Allen 8830’ hebben we een enthousiaste groep kandidaten die elk hun eigen accenten leggen en die een gemeente willen waar het goed is om te werken, te wonen en een sociaal leven op te bouwen”, zo stelt de uittredende schepen tot slot.

Lijstduwer

De lijst ‘Allen 8830’ koos Dimitri Carpentier uit om de lijst te duwen. Een man die eigenlijk een beetje van alle markten thuis is. Beroepshalve is hij advocaat/zaakvoerder Decalex maar hij is ook OCMW-voorzitter. Hij is gehuwd met Marieke Vanclooster en is de fiere papa van Maurice en Charles. Dimitri woont met zijn gezin in de Bruggestraat 35 maar is opgegroeid in de Lindenwijk. Hij is 31 jaar jong en voetbalt bij KVP Gits, VEKA ’t Geniep en Bistro ’t Verschil. Een sportieve kerel dus die wel tegen een stootje kan als ’t moet.

“Elke dag opnieuw geniet ik van deze razend interessante functie”, zegt hij met een glimlach om de mond. “Het biedt mij de mogelijkheid om mensen op een heel rechtstreekse manier te helpen. Als huidig OCMW-voorzitter heb ik vooral de ambitie om verder te bouwen aan het sociaal beleid van onze gemeente.”

“Om de doelgroep van het ICMW de beste zorg aan te bieden, is en blijft het noodzakelijk om een actief beleid te voeren, met de uitbouw van bestaande diensten en de mogelijkheden om nieuwe projecten te ontwikkelen”, vervolgt Dimitri ernstig. “Voor zorg en welzijn wil ik zorgen. Het zal wel zijn. Ik ben vereerd om lijstduwer te mogen zijn van het zeer gemotiveerde ‘Allen 8830’.”

“Vanuit deze positie zal ik gebruik maken van mijn mentale kracht, eerder dan van mijn lichamelijke kracht, om onze partij het duwtje in de goede richting te geven”, zo besluit de huidige OCMW-voorzitter.