De lijst Groep 21 wordt aangedikt met Conny, Johan en Rita
Conny, Johan en Rita hebben elk op hun domein duidelijke ambities. Foto: Eric Vanhooren
Begin dit jaar stelde de nieuwe partij ‘Groep 21’ dit nieuw project voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor aan pers en sympathisanten. Ondertussen werden al vijf nieuwkomers voorgesteld en deze week stelde lijsttrekker Kristof Pillen met Conny Bogaert, Johan Vanneste en Rita Uijttenhove, nog drie nieuwe kandidaten voor.

“Het gaat om nog drie nieuwe, gemotiveerde kandidaten die de lijst van Groep 21 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober, komen versterken”, valt lijsttrekker Kristof Pillen met de deur in huis. “Met veel plezier stel ik als eerste nieuweling, Conny Bogaert voor. Ze woont in de Sint-Tillostraat te Gits en is gehuwd met Filip Vanhaverbeke. Samen hebben ze twee zonen: Sam, groepsleider bij Scouts in Gits en Robbe, voetballer bij KVP Gits.”

“Conny was in het verleden actief als voorzitster van het oudercomité in Gits.  Op heden is zij lid van Markant, is ze actief bij KVP Gits als afgevaardigde van de U21 en helpt zij graag haar man bij activiteiten van de oud-scouts”, aldus nog Kristof.

Zorgen voor de mensen

Wij vroegen aan Conny naar haar beweegredenen om aan lokale politiek te doen en vernamen dat haar werk haar over de streep heeft getrokken. “Ik werk in OC Cirkant, een voorziening in Aartrijke voor volwassenen met een beperking, in de dienst dagbesteding”, steekt Conny van wal. “Het zorgende zit in mijn eigenheid en dat is dan ook de reden waarom ik in de gemeentepolitiek stap.”

“Met Groep 21 wil ik helpen zorgen voor de mensen binnen onze gemeente”, vervolgt de dame enthousiast. “GROEP 21 is een mooi project waar ik graag mee mijn schouders onder zet voor een beleid met aandacht voor zorg in de ruimste betekenis van het woord”, zo besluit Conny Bogaert.

Na Conny mag ik een mannelijke nieuwkomer aan jullie voorstellen, vertelde een breed lachende Kristof Pillen. “Landbouwer Johan Vanneste baat in de Gitsbergstraat, in het stuk die beter gekend is als de Legestraat grenzend aan Stoomtuig, een gemengd landbouwbedrijf uit”, aldus Pillen. “Als geëngageerde landbouwer is Johan lid van verschillende raden van bestuur van landbouw coöperatieven. Hiermee brengt hij heel wat ervaring en deskundigheid bij onze groep wat betreft landbouw en ondernemen. Hij zetelde in het verleden tevens zes jaar in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.”

Weet graag wat er leeft

De motivatie waarom Johan in de lokale politiek stapt, is van een heel andere aard dan bij  zijn vrouwelijke medekandidaten. “Ik ben graag onder de mensen en weet graag wat er leeft bij de mensen, dit is ook de reden waarom ik heb besloten om in de politiek te stappen”, klinkt het bij Johan. “Vanuit mijn beroepsbezigheden wil ik de landbouwers een stem geven in de gemeentepolitiek.”

“Daarnaast heb ik omwille van mijn verleden bij de Gecor, een sterke interesse voor ruimtelijke ordening. Ik vind het onder andere belangrijk dat er werk wordt gemaakt van het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein in onze gemeente”, besluit Johan recht voor de raap. “Hiervoor kies ik resoluut voor Groep 21 die een ambitieuze groep mensen samenbrengt en die duidelijk vooruit wil met onze gemeente en daar help ik graag aan mee.”

Als laatste in het rijtje pakt Kristof Pillen uit met een tweede dame, luisterend naar de naam Rita Uijttenhove. “Als laatste komt Rita Uijttenhove aan de beurt. Rita is gehuwd met Jean Paul Gaeremyn. Samen hebben ze vier kinderen die reeds allen het huis uit zijn. Tot eind 2013 woonden ze op Sleihage, en nu zijn ze wonende in de Zouavenstraat”, aldus de lijsttrekker. “Rita is beroepshalve kleuterjuf in de Spanjeschool De Tassche. Ze is iemand die al fietsend door het leven gaat en zich graag inzet voor het verenigingsleven.”

Betrokken, duurzaam en engagement

Reeds op jeugdige leeftijd stond Rita in de leiding van de Hoogleedse Chiromeisjes om zich vervolgens in te zetten als bestuurslid of secretaris en penningmeester van verschillende verenigingen, zoals de ouderraad in Sleihage en de Hoogleedse Judoclub. Op heden is zij voorzitster van de gemeentelijke sportraad en bestuurslid van KVLV Sleihage”, besluit Kristof Pillen opgetogen.

Rita haar motivatie om aan lokale politiek te doen, is van een heel andere aard. Dat leiden we af uit haar kordate aanpak toen ze haar beweegredenen kenbaar maakte. “Ik draag graag mijn steentje bij in onze samenleving. Omdat sport me heel nauw aan het hart ligt, draai ik al vele jaren mee in de Gemeentelijke Sportraad, waarvan ik sinds 2013 voorzitter ben”, onderstreept Rita. “Ook milieu en wereldburgerschap zijn items waar ik me graag voor inzet. Op school zetel ik dan ook in deze werkgroepen.”

“De woorden ‘betrokkenheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘engagement’ staan op de eerste bladzijde van mijn persoonlijk woordenboek en zijn zeker geen ijdele woorden” zo besluit Rita. “Deze kernwoorden vind ik eveneens terug in de visie en actiepunten van Groep 21, vandaar mijn keuze om me volledig in te zetten en samen met Groep 21 te werken aan een mooi en warm Hooglede-Gits.”

Innovatief programma

Het laatste woord is voor de lijsttrekker van Groep 21, Kristof Pillaert, die naar eigen zeggen heel blij en fier is met deze drie nieuwe kandidaten. “Deze drie nieuwe, gedreven kandidaten tonen nogmaals aan waarvoor Groep 21 staat, een vernieuwend project die nieuwe mensen een kans wil geven om op een ambitieuze en verantwoordelijke manier het beleid van onze gemeente mee uit te stippelen”, benadrukt Pillaert tot slot. “Ervaren en nieuwe kandidaten brengen samen evenwichtige en innovatieve programmapunten naar voor. Zo kunnen we ervoor zorgen dat onze gemeente op een positieve manier evolueert.”

Groep 21 stelde ondertussen al acht nieuwkomers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor, waarvan vijf vrouwen.