Woordvoerster An Cool wenste iedereen een gelukkig Nieuwjaar en stelde onomwonden dat het op vandaag niet zo evident is, dat mensen zich openlijk voor een politieke partij engageren. “Ook onze lokale afdeling, is op zoek naar enthousiastelingen om lokaal een positief verhaal te bouwen”, verkondigde An. “Bij deur aan deur bezoeken krijgen we vaak de vraag voor wat Open VLD staat? En daarop antwoord ik steeds we gaan voor het voeren van een positief beleid. Niet door op zijn Trumps te brullen of te twitteren, niet door mensen gratis dingen te beloven en al zeker niet door het met de wind meedraaien omdat dit meer stemmen oplevert.”

Gemeente vastgeroest

“Open VLD durft ook onpopulaire maatregelen nemen, ja….. we betalen te veel voor onze elektriciteit, maar iemand moest het heft in handen nemen, na de put die gemaakt werd door het ‘Gratis’ beleid van de socialisten”, vervolgde An snoeihard.

Ook lokaal voert Open VLD mee een kritisch doch positief beleid. “In Lichtervelde proberen we net als in Mechelen en Kortrijk dit positief verhaal van Open VLD te brengen. Onze gemeente is al dertig jaar vastgeroest door de huidige bestuurders, beslissingen worden buiten de gemeenteraad genomen, er zijn veel façade projecten die geen geld mogen kosten en het ontbreekt hen aan lange termijn visie”, benadrukte een enthousiaste An Cool. “In 2018 willen we werken o.a. aan verkeersveiligheid, in en ook buiten het centrum van Lichtervelde. Aangekochte gebouwen met een doel: bijvoorbeeld een herenhuis: mooi façade, dure aankoop, een kunstacademie met erin twee klassen van twintig vierkante meter en de rest ontoegankelijk, wegens gevaarlijk! Waar is de visie? Het centraliseren van de wildgroei van gemeentelijke gebouwen en zo kan ik nog een tijdje doorgaan.”

Vooraleer An het woord gaf aan gastspreker Vincent Van Quickenborne, wenste ze iedereen nog even te engageren als ambassadeur, om aan ons te denken in het najaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, om in Lichtervelde een positief beleid te brengen, of misschien wensen jullie zich wel te engageren om zich aan te sluiten bij ons bestuur zoals ons nieuwste lid Florine Boret. Graag verwelkomen we haar dynamiek en positivisme bij Open VLD Lichtervelde”, besloot An Cool haar toespraak.

Inzetten op veiligheid, kinderopvang en verjonging

Gastspreker was burgemeester Vincent Van Quickenborne van Kortrijk. Een spiekbriefje had de man niet nodig. Hij begon met zalvende woorden. “OC De Schouw is een mooi gebouw en als het goed is mag het ook gezegd worden”, stak Van Quickenborne van wal en schakelde meteen over naar het lokaal bestuur. “Open VLD Lichtervelde heeft een sterke vrouwenmacht op belangrijke functies binnen het bestuur met penningmeester Ria Gesquiere en secretaris An Cool. Met Florine Boret die uit een politieke familie stamt en waarvan ik Walter goed heb gekend hebben jullie een frisse kracht ingelijfd die weet waar de politieke klepel hangt. Dat is dus een goede zet, want vernieuwing en verjonging is nodig wil je er politiek op vooruitgaan”, zo stelde Van Quickenborne die de ruim honderd aanwezigen waaronder op hoge leeftijd de heer Vanderper, het oudste lid van de afdeling, op zijn beurt een gezond en voorspoedig nieuwjaar wenste.

De Kortrijkse burgemeester vond het vreemd dat de gemeente zoveel geld uitgeeft voor bepaalde sporttakken, maar geen geld of gebouw ter beschikking kan stellen of inplannen voor een bloeiende boksclub als Boksneuze, die bovendien wereldkampioene Delfine Persoon in haar rangen heeft. Onbegrijpelijk als Vincent Van Quickenborne.

“Jullie moeten met jullie afdeling inzetten op veiligheid en op jeugd vanaf de
geboorte, door in o zo  broodnodige kinderopvang en naschoolse opvang voor schoolgaande jeugd te voorzien”, vervolgde de Kortrijkse burgemeester. “Daarnaast moeten jullie als partij oog hebben en geloven in verjonging. Kijk naar Staden, die de jongste burgemeester is, amper 30 jaar jong.”

Geld verdienen grootste drijfveer tegen armoede

Hij wees verder op het feit dat de provincie West-Vlaanderen kan rekenen op sterke politiekers als Francesco Vanderjeugd op landbouw en Bart Tommelein op de post energie die in moeilijke tijden, de factuur voor elektriciteit naar beneden gebracht. Tot slot wees Van Quickenborne nog op het feit dat we vanaf deze maand netto meer overhouden. “Ja, vrienden we hebben iets meer dan 45 euro netto per maand meer! Deze maand al is het effect van deze maatregel al te zien op onze loonbrief. Dat we daarmee de koopkracht verhogen, want werken en geld verdienen is de grootste drijfveer tegen armoede”, zo besloot Van Quickenborne zijn toespraak. En dat was het tijd om met alle aanwezigen te klinken op het nieuwe jaar.