Fout op Reve-monument in de Dorpsstraat
De Reve-muur, met fout Foto: apk
Op paasmaandag werd in het kader van de officiële inhuldiging van de vernieuwde Dorpsstraat in Machelen, naast een werk van Roger Raveel, ook een herdenkingsmuur voor Gerard Reve onthuld. Daarop is zijn gedicht ‘Credo’ te lezen. Nu blijkt er daarin een fout geslopen te zijn. ‘Er staat namelijk een woord te veel op,’ zegt Carlos Alleene.

De versie die op het monument te lezen is luidt als volgt:

Credo

Niets te verwachten, niets te hopen:
er rest mij niets anders dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.

Carlos Alleene, die een standaardwerk over Roger Raveel schreef, was op de plechtigheid aanwezig. Bij thuiskomst ging hij er zijn exemplaar van de bundel ‘Het zingend hart’ op naslaan. Hij had ergens een donkerbruin gevoel dat er met de tweede regel iets niet klopte. Zijn vermoeden werd bewaarheid: het woord ‘anders’ is op de muur in de tweede regel binnengeslopen, maar staat niet in de originele versie van ‘Credo’ in de dichtbundel en ook niet in de Verzamelde Gedichten van Gerard Reve, uitgegeven bij L.J. Veen.

Carlos Alleene was trouwens niet de enige aandachtige aanwezige. Ook de Nederlandse dichter en Reve-liefhebber André Degen was de fout opgevallen. ‘Door deze foute regel is de ritmiek van dit gedicht verstoord,’ besluit Carlos.

De enige correctie versie van het gedicht is dus:

Credo

Niets te verwachten, niets te hopen:
er rest mij niets dan duisternis en Dood.
Ik zie het, maar ik wankel niet: wie Gij ook zijt,
U heb ik lief, met heel mijn hart, met al mijn Bloed.