In een zaaltje van de Liberale Mutualiteit in de Kattestraat is vanavond de taakverdeling voorgesteld van het nieuwe college. Hier volgt het waslijstje.

Voor Open VLD:

Albert Beerens: burgemeester, algemeen beheer, personeel, burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, politie, brandweer, informatie en public relations, volksgezondheid, erediensten, juridische zaken, seniorenbeleid, vreemdelingen, communicatie, veiligheid, externe relaties, ontwikkelingssamenwerking, financiën en begroting, feesten en ontvangsten.

Pierre Van de Velde: openbare werken, land- en tuinbouw, patrimonium, begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, ruim- en reinigingsdienst en afvalbeleid, middenstand, KMO, tewerkstelling, waterlopen en bestrijden wateroverlast.

Vera De Koster: onderwijs, jeugd- en speelpleinwerking, buitenschoolse opvang, Vaja,  Vakantiewerking sport, jubilarissen en PWA.

Voor N-VA:

Jan Couck: cultuur, kunstonderwijs, informatisering, toerisme, archief en bib, markten en foren.

Johan Deleu: sport, recreatie, verkeer, mobiliteit, Vlaams Beleid.

Inez De Coninck: ruimtelijke ordening, stedenbouw en waterhuishouding, huisvesting (sociale woningbouw inbegrepen), leefmilieu, duurzame ontwikkeling, energie, publieke ruimten en dierenwelzijn.

Patrick De Smedt: Ocmw-voorzitter, sociale en familiale zaken, welzijnsbeleid, gelijke kansen, emancipatie.

Meer hierover morgen in de krant.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in