Volgens Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en GREEN doken op hetzelfde ogenblik duizenden mensen in 22 landen en op meer dan 250 locaties in rivieren, waterlopen en meren 'om te tonen dat ze wakker liggen van zuiver water én dat ze daar iets willen aan doen'.

In Gent sprongen naar verluidt 250 mensen in de Leie aan Portus Ganda. Daar sprongen SP.A-minister Freya Van den Bossche en Groen!-volksvertegenwoordiger Filip Watteeuw nu ook écht samen in bad, nadat ze aankondigden dat ze in Gent met een kartellijst naar de kiezer trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. De Neveneffecten en Luc De Vos, al jaren trouwe jumpers, ontbraken niet op het appel.

In Mechelen namen honderd mensen een duik in de Dijle en hetzelfde aantal in Lanaken in de Maas dook. In Betekom (Vlaams-Brabant) namen 120 mensen aan de Big Jump in de Demer deel en in de Westhoek sprongen 145 West-Vlamingen in de IJzer. Op nog verscheiden andere plaatsen in Vlaanderen werd actie gevoerd.

De Big Jump is een initiatief van het European Rivers Network om een Europese kaderrichtlijn meer bekendheid te geven. Die richtlijn wil tegen 2015 alle Europese waterlopen ecologisch in een 'goede toestand' brengen.

'Onze waterlopen worden dagelijks vervuild. Door de industrie, de landbouw én door gezinnen - door ons allemaal dus. Wij springen in het water om te vragen of iedereen zijn bijdrage wil leveren aan het verbeteren van de waterkwaliteit door zelf minder water te vervuilen', aldus de organisatoren.