"Door het stilzwijgen van de Regering vorige week groeit bij de bevolking de overtuiging dat de plannen van Brussels Airport Company (BAC) een reële optie zijn voor oplossingen in het luchthavendossier terwijl ze de impasse enkel vergroten en zelfs geen deel uitmaken van de onderhandelingen", dat zegt Zaventems volksvertegenwoordiger Eric Van Rompuy. Ook actiegroep Sterrebeek 2000 liet inmiddels van zich spreken inzake de uitbreidingsplannen: "Onaanvaardbaar en hallucinant", klinkt het daar.

Eric Van Rompuy, volksvertegenwoordiger uit Zaventem en woordvoerder van CD&V in de Kamer voor het luchthavendossier, is verbolgen over de informatieavonden die BAC vorige week hield over de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem. "BAC heeft hiermee enorme onrust veroorzaakt bij de bevolking in de Vlaamse Oostrand en het draagvlak voor een nieuwe vliegwet zwaar gehypothekeerd. Het behoort aan de federale Regering en het federaal Parlement om een vliegwet goed te keuren die zal bepalen waar in de toekomst vliegtuigen kunnen opstijgen en landen. BAC heeft hiertoe geen enkele bevoegdheid. Het luchthavendossier zit trouwens in een totale impasse. De Regering slaagt er zelfs niet in om een onafhankelijk studiebureau aan te duiden om de geluidsimpact rondom de luchthaven in kaart te brengen. Bovendien hangen de uitspraken van de Brusselse rechtbanken en de boetes van het Brussels Gewest als het zwaard van Damocles boven het vliegverkeer vanuit Zaventem."

 

Volgens Van Rompuy wil BAC met haar voorstellen om de startbaan 25L te verlengen en een extra-taxibaan te voorzien de vluchtschema’s voor een groot deel verplaatsen naar de Vlaamse Oostrand om Brussel te ontwijken.  "Hierdoor zouden quasi de helft van de startende vliegtuigen kunnen opstijgen richting Leuven met gevolgen voor Kortenberg, Steenokkerzeel, Herent als richting Zaventem-centrum, Sterrebeek, Tervuren. Dit zal de leefbaarheid van deze gemeenten zwaar aantasten."

Die mening is men ook aangedaan bij actiegroep Sterrebeek 2000. "In een eerste fase wil Brussels Airport tegen 2025 de huidige banen "optimaliseren" vooraleer eventueel baan 25L of de taxibaan ervan te verlengen tegen 2040", zegt Luc Caluwaerts van de Actiegroep. "Bij die "optimalisering" is voorzien dat de dwarsbaan 19 extra zou gebruikt worden tijdens de week. Als Brussels Airport zijn uitbreidingsplannen kan uitvoeren dan krijgt Sterrebeek bij gebruik van die baan 19 in 2025 119 vluchten per dag te verwerken.  Bovenop de nacht- en weekendvluchten zullen we dan alle dagen gebulder over Sterrebeek krijgen. Ook Zaventem, Nossegem, Wezembeek-Oppem en verder Tervuren zullen in de klappen delen. Dat is hallucinant en totaal onaanvaardbaar."