Alle talenten toelaten te leren, groeien en werken is de enige oplossing
Maar daarvoor moeten twee stappen worden ondernomen en dit op heel verschillende terreinen. Ten eerste moeten ervaring, opleiding en competenties die volwassenen verworven hebben buiten de school om erkend worden. Ten tweede moeten ouders en leerkrachten Foto: Ludo Cattoor, verantwoordelijke INTEC Brussel
De samenleving van vandaag valt niet meer op te delen in vaste categorieën van mensen, zoals ‘kinderen’, ‘schoolgaande jeugd’, ‘actieve bevolking’ en ‘gepensioneerden’. Wel uit een geheel van losse groepen die voortdurend in beweging zijn. Sommige van deze groepen zijn langdurig aanwezig in de samenleving, zoals nieuwkomers die zich vestigen. Andere verdwijnen na enige tijd om terug te gaan naar hun land van herkomst. Niet alleen scholen en de zorgsector moeten zich aanpassen aan deze nieuwe tendenzen, ook de arbeidsmarkt moet zich aanpassen. Met een jaarlijkse instroom van duizenden mannen en vrouwen, een reservoir aan talent en kennis, ligt daar een deel van de oplossing.

Door deze nieuwe Belgen op te leiden in de nieuwe technologieën kan een deel van het tekort aan informatici op de arbeidsmarkt opgevangen worden. Als we er daarnaast in slagen onze schoolgaande jeugd te stimuleren om IT niet alleen te consumeren, maar om de IT-sector ook te zien als een mogelijke werkgever, kan dit de sector uit de huidige impasse halen.

Maar daarvoor moeten twee stappen worden ondernomen en dit op heel verschillende terreinen. Ten eerste moeten ervaring, opleiding en competenties die volwassenen verworven hebben buiten de school om erkend worden. Ten tweede moeten ouders en leerkrachten stoppen met het demoniseren van de IT-sector en de mogelijkheden die de sector te bieden heeft. 

Maar ook dit laatste heeft vele oorzaken en is voer voor een ander verhaal. 

Alle talenten toelaten te leren, te groeien en te werken, zowel jongeren als volwassenen, uit welke windstreek ze ook maar komen, is de enige weg om te winnen. Op alle IT vlakken.

 

Ludo Cattoor is verantwoordelijk voor INTEC Brussel, een IT opleidingscentrum voor werkzoekenden en partner van de VDAB. INTEC Brussel viert zijn tienjarig bestaan in mei dit jaar. Het biedt 12 verschillende IT opleidingen, waarvan 4 initiërende en 8 arbeidsmarktgerichte. Ludo is expert in IT, met een specialisatie webontwikkeling. Zijn werk bestaat hoofdzakelijk in het detecteren van noden op de arbeidsmarkt om daar vervolgens de juiste opleidingen voor te ontwikkelen en daarbij de nodige dossiers op te maken voor de subsidiërende overheden (alle opleidingen worden immers gratis aangeboden).