Vanaf januari 2013 kent het Tremelose gemeentebestuur enkele nieuwe gezichten. Diana Van Leemputten van Open VLD is één van hen en zal een zitje als gemeenteraadslid in de nieuwe gemeenteraad opnemen.

Persoonlijk

Dat Diana Van Leemputten (46) van Baal afkomstig is, is het minste wat je kan zeggen. Zo stond er niet alleen haar wieg, maar ging ze er ook naar de kleuterklas,  waar nu de nieuwe buitenschoolse kinderopvang 'den Bonten Os' komt. Haar secundaire studies volgde ze aan het Koninklijk Atheneum in Aarschot (richting Latijn-Grieks), waar ook haar vader Jan Nederlands gaf. Om dan weer helemaal terug naar Baal te keren, waar ze de autorijschool uitbaat. 

Ze woont ook in Baal, samen met haar man Walter Geenen en haar 17-jarige zoon Gregory.
 
Haar hobby’s liggen vooral op sportief gebied. Na 15 jaar volleybal bij Bevoc in Betekom beperkt ze zich nu tot een partijtje tennis in Parkheide en fietsen. 
 
Politiek
 
'Vorig jaar heb ik uiteindelijk ingestemd om mee op te komen in de lokale politiek', verduidelijkt ze haar politieke betrokkenheid. 'Door mijn beroep wens ik aan de verkeersveiligheid en mobiliteit in onze gemeente mee te werken en bij te sturen waar nodig.'
 
Alhoewel Diana tot voor kort niet actief aan het politieke leven deelnam, zit politiek toch wel in haar genen. 'Mijn vader Jan was privé-secretaris van de voormalige 'flamboyante'burgemeester Jos Baeyens uit Baal', aldus nog Diana. 'In de jaren '60 stichtten zij samen de 12 PVV-afdelingen van het kanton Haacht.'
 
Toen bleek dat zij op 14/10 vanop de 12de plaats de eerste keer rechtstreeks verkozen werd als gemeenteraadslid was zij niet alleen verrast, maar vooral heel tevreden. 'Blijkbaar konden heelwat  kiezers zich in mijn 7-puntenprogramma vinden. Vanuit mijn ervaring als lesgeefster in een autorijschool wil ik ijveren voor een duidelijk en correct verkeersbeleid'. besluit ze gedreven.