Burgemeester Sarah Boon stelt het nieuwe schepencollege voor
Het nieuwe schepencollege. Van links naar rechts: Christine Dejaeger, Maurice Rodeyns, Chris Vervliet, Sarah Boon, Mia Smets en Gunther Janssens Foto: Cindy Piskor
Op de avond van de verkiezingen was het al duidelijk: met zeven zetels op negentien bleef SP.A als eerste aan zet. Na achttien jaar paarse coalitie verkoos de partij om eerst met CD&V aan tafel te gaan. Die gesprekken zijn nu afgerond en het bevoegdheden zijn verdeeld: SP.A levert met Sarah Boon de burgemeester en drie schepenambten, CD&V heeft twee schepenen en de voorzitter van de gemeenteraad. Chris Vervliet wordt eerste schepen.

Ondanks het verlies van een zetel, bleef SP.A met zeven zetels de grootste partij in Boutersem. Een voortzetting van de coalitie met Open VLD (vier zetels, status quo) behoorde tot de mogelijkheden, maar Sarah Boon en haar ploeg besloot om eerst met CD&V (vijf verkozenen) te gaan praten, met het oog op een zo ruim mogelijke meerderheid: 'We hebben gekozen voor een sterke meerderheid, omwille van de vele uitdagingen die onze gemeente in de toekomst zal moeten aangaan.'
Ook CD&V-kopman Chris Vervliet is tevreden met het bereikte resultaat: ''Na 18 jaar zijn we blij te kunnen deelnemen aan het bestuur waaraan we de afgelopen jaren in de schaduw toch hebben meegebouwd. We zijn ervan overtuigd dat we kunnen versterken wat goed is en verbeteren wat beter kan.'

Het nieuwe college van burgemeester en schepenen is evenredig samengesteld: drie mannen en drie vrouwen, toch wel een unicum in de overwegend mannelijke politieke stiel. Gunther Janssens en Mia Smets keren terug in het college voor SP.A en krijgen er het gezelschap van Christine Dejaeger. Uittredend burgemeester Guido Langendries verkoos immers geen bestuursmandaat meer op te nemen.
CD&V koos voor Chris Vervliet en Maurice Rodeyns als schepenen, Leon Leemput wordt voorzitter van de gemeenteraad.

De verdeling van de bevoegdheden

De komende zes jaren zullen de bevoegdheden als volgt verdeeld zijn:

Sarah Boon (SP.A), burgemeester: Politie en veiligheid, Gezondheid, Personeel, Erediensten en Dierenwelzijn.
Chris Vervliet (CD&V), eerste schepen: Financiën en begroting, Onderwijs en buitenschoolse kinderopvang, Cultuur, Milieu en Strategische verkeersprojecten.
Gunther Janssens (SP.A), tweede schepen: Jeugd, Sport, Ruimtelijke ordening, Woonbeleid, Mobiliteit en verkeersveiligheid.
Mia Smets (SP.A), derde schepen: Burgerlijke stand en bevolking, KMO, Economie en Middenstand, Internationale samenwerking, Toerisme en recreatie, Informatisering, ICT en e-government.
Christine Dejaeger (SP.A), vierde schepen: Openbare werken, Landbouw, Inspraak en informatie, Gemeenschapsvormende initiatieven.
Maurice Rodeyns (CD&V), vijfde schepen: OCMW-voorzitter, Sociale zaken en Senioren.