De NMBS heeft de compensatie voor vertragingen van minstens 60 minuten sinds zaterdag 18 december tijdelijk opgeschort. Het gaat alleen om vertragingen te wijten aan overmacht door sneeuw. 'Ondanks de sneeuw bleven de treinen rijden. De reiziger moet dan maar aanvaarden dat er even geen compensatie geldt', zegt de NMBS. Naast reizigersvereniging Treintrambus pikt ook SP.A die opschorting niet. 'Wie is alweer de dupe? De reiziger', zeggen Kamerleden David Geerts en Bruno Tuybens. Geerts gaat minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte ondervragen. Die stelt dat een algemene opschorting van de compensaties volgens de beheersovereenkomst zeker niet mag .