Tunnel

De werken aan de tunnel onder het kruispunt N60-Bekestraat-Lange Aststraat beginnen vermoedelijk in augustus. Dit project, dat past in de aanpak van de zwarte punten in Vlaanderen, liep grote vertraging op door een heraanbesteding na administratieve problemen en door archeologische onderzoeken na vondsten.

De tunnel is er nodig om de verbinding tussen Huise en Zingem open te houden, om het natuurpad aan Bekemolen bereikbaar te ...