De Belgisch-Nederlandse bankverzekeraar Fortis heeft in het derde kwartaal van 2007 een nettowinst van 797 miljoen euro geboekt, 10 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het kwartaalresultaat ligt 100 miljoen euro onder de verwachtingen van analisten. Dat blijkt voorbeurs uit een persbericht.
De winst per aandeel bedraagt in het derde kwartaal 0,52 euro per aandeel, tegenover 0,69 euro per aandeel een jaar eerder. 'De nettowinst werd gedrukt door de schadeclaims na de overstromingen in het VK en de turbulentie op de wereldwijde kapitaalmarkten', luidt de verklaring van de bankverzekeraar.

Analisten gingen gemiddeld uit van een kwartaalwinst van 899 miljoen euro. Tegenover het tweede kwartaal van dit jaar halveerde de winst. Eind juni bedroeg het nettoresultaat nog 1.616 miljoen euro.

In het bankbedrijf daalde de nettowinst tijdens het kwartaal licht tot 587 miljoen euro, van 593 miljoen euro een jaar eerder. 'De opbrengsten stegen op jaarbasis met 18 procent, maar door een toename van de kosten met 14 procent, de hogere bijzondere waardeverminderingen en het hogere belastingtarief werd die groei nagenoeg tenietgedaan', licht Fortis toe.

Bij de verzekeringstak werd een kwartaalwinst van 294 miljoen euro bereikt, 'beinvloed door schadeclaims voor 59 miljoen euro door de ernstige overstromingen in het VK'. Een jaar eerder werd hier een winst van 367 miljoen euro gehaald.

Fortis bevestigt dat de onrust op de kaptitaalmarkten geen materieel effect heeft gehad op de resultaten van de bank. Fortis gaf op 21 september een trading update toen de bankverzekeraar een claimemissie aankondigde voor de overname van ABN AMRO.

De bankverzekeraar zegt een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille te hebben met gestructureerde kredieten met een hoge kwaliteit. Ruim 97 procent van de 53 mlijard euro aan activa heeft een rating van A, AA of AAA.

'Als de huidige omstandigheden doorzetten, zal de netto exposure van de subprime CDO-portefeuille naar verwachting minder zijn dan 10 procent van de portefeuille met gestructureerde kredieten', zegt Fortis. Eind dit jaar zou de nettoblootstelling in mezzaninetranches ongeveer 0,4 miljard euro bedragen met een dekkingspercentage van ongeveer 40 procent.

Zoals eerder aangegeven verwacht Fortis voor heel 2007 een nettowinst van 4,2 miljard euro voor desinvesteringen te realiseren.