De Belgische-Braziliaanse bierbrouwer InBev wist in het derde kwartaal zijn ebitda-marge (de verhouding tussen bedrijfskasstroom en omzet) verder te verbeteren tot 35,2 procent, van 33,1 procent in het tweede kwartaal. De volumegroei vertraagde echter en de omzet en nettowinst kwamen lager uit dan analisten hadden verwacht. InBev had te lijden onder zwakkere volumes in West-Europa en onder de hogere prijzen voor grondstoffen. De groep verwacht wel een sterker vierde kwartaal dankzij 'de juiste commerciele programma's'.
De nettowinst kwam in het derde kwartaal uit op 519 miljoen euro, tegen 479 miljoen euro in de overeenstemmende periode van 2006. Analisten rekenden gemiddeld echter op 581 miljoen euro.

InBev verkocht in het derde kwartaal 71,1 miljoen hl bier en frisdranken, een stijging met 3,5 procent. De interne groei bedraagt 3,6 procent. De volumes namen in alle geografische zones toe, behalve in West-Europa waar een daling met 7,8 procent werd opgetekend. De consensusverwachting voor het verkoopvolume lag iets hoger, op 71,6 miljoen hl.

De omzet steeg met 4,8 procent tot 3.778 miljoen euro, waar analisten gemiddeld op 3.837 miljoen euro rekenden. InBev schrijft de omzetgroei toe aan hogere volumes en een stijging met 1,3 procent van de opbrengsten per hl.

De genormaliseerde bedrijfskasstroom (ebitda), dit is voor eenmalige elementen, kwam uit op 1.330 miljoen euro, een stijging met 8,5 procent. Analisten zaten iets hoger met hun prognose, op 1.355 miljoen euro. De genormaliseerde bedrijfswinst (ebit) ging met 8,2 procent vooruit tot 1.056 miljoen euro, iets onder de gemiddelde analistenverwachting van 1.066 miljoen euro.

De nettowinst per aandeel is gestegen van 0,79 tot 0,85 euro, ruim onder de analistenprognose van 0,95 euro.

Wat 2008 betreft, denkt InBev in staat te zullen zijn de stijging van de grondstofkosten, in het bijzonder van gerst en mout, gedeeltelijk te kunnen compenseren door risicobeheerinitiatieven en efficientieprogramma's. Dit zou er moeten toe leiden dat de stijging van de geconsolideerde kostprijs verkochte goederen per hectoliter onder inflatie blijft.