Brussel (TIJD-NIEUWSLIJN) - Cofinimmo, 's lands grootste vastgoedbevak, zag zijn netto courante winst dalen over het eerste kwartaal van 2007. Het mindere resultaat is het gevolg van lagere huurinkomsten door de verkoop van gebouwen. Dankzij de meerwaarden die geboekt werden bij die verkoop, komt de totale winst boven het niveau van vorig jaar uit. De bevak hoopt nog voor de zomer voor 180 miljoen euro gebouwen te verwerven.

Cofinimmo zag zijn netto courante winst (de winst uit de huurinkomsten) uitkomen op 23,1 miljoen euro. Dat is 13,8 procent onder het cijfer van vorig jaar. Per aandeel kwam de courante winst uit op 2,34 euro, vorig jaar was dat 2,76 euro. De winstcijfers liggen wel boven de verwachtingen van de analisten. Dit komt doordat Cofinimmo kon profiteren van uitzonderlijke financiele opbrengsten van 8,3 miljoen euro. Zo verkocht de bevak rente-indekkingen die het aanging voor Fedimmo I met een winst van 5,49 miljoen euro. Befimmo ging met Fedimmo, een verzameling overheidsgebouwen, aan de haal waardoor Cofinimmo de rente-indekkingen kon verkopen.

Dat het resultaat toch lager uitkomt dan vorig jaar is te wijten aan de lagere huurinkomsten. Cofinimmo kreeg van zijn huurders 34,0 miljoen euro in het laatje, tegen 34,6 miljoen een jaar terug. Analisten gingen uit van 35,5 miljoen euro huurinkomsten. Ook de financiele kosten (11,2 miljoen euro) lagen door de stijging van de rentelasten 3 miljoen euro hoger uit.

Cofinimmo zag de winst op de portefeuille stijgen met een factor 10. Waar vorig jaar 4 miljoen euro winst werd geboekt, steeg dit cijfer tijdens het voorbije kwartaal naar 39,6 miljoen. De bevak haalde 15,6 miljoen euro winst uit de verkoop van het Brusselse kantoorgebouw De Ligne. Cofinimmo behoudt de naakte eigendom maar verkocht het erfpachtrecht voor 99 jaar. De bevak verkocht eind vorig jaar en begin dit jaar zes gebouwen voor 231,5 miljoen euro. Het haalde een meerwaarde van 29,6 miljoen euro op de verkoop. Los van de meerwaarde op De Ligne nam de bestaande portefeuille van de bevak met 24 miljoen euro toe.

De nettowinst (netto courante winst + winst op de portefeuille) van de bevak kwam zo uit op 62,7 miljoen euro of 6,36 euro per aandeel. Vorig jaar bleef de winst steken op 30,8 miljoen of 3,17 euro per aandeel.

De schuldgraad van Cofinimmo bedraagt momenteel 42,14 procent, duidelijk onder het wettelijke maximum van 65 procent voor vastgoedbevaks. Cofinimmo heeft dus nog ruimte voor overnames. De bevak bestudeert momenteel naar eigen zeggen een heleboel gebouwen en wil tegen eind juni 2007 180 miljoen euro vastgoed aan zijn portefeuille toevoegen. Volgens woordvoerster Séverine Van der Schueren werkt het bedrijf aan verschillende dossiers, zowel rusthuizen als kantoren in Belgie. 'Ook over het RTL-gebouw, waar sommige media onterecht vanuit gaan dat het reeds in ons bezit is, onderhandelen we nog', aldus Van der Schueren.

Cofinimmo heeft momenteel een vastgoedportefeuille die 2,2 miljard euro waard is en een intrinsieke waarde (na verdeling van het dividend) van 114,39 euro. De bezettingsgraad bedraagt 94,88 procent.

Morgen houdt Cofinimmo zijn algemene vergadering. Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend van 7,40 euro bruto per aandeel uit te keren. Netto is dat 6,29 euro per aandeel. Vorig jaar keerde Cofinimmo bruto 7,35 euro uit.

Dieter Snoeck dieter.snoeck@tijd.be

(c) tijd-nieuwslijn(tel: +32 2 4231769; fax: 32 2 4231610)