UCB boekt 36% meer winst in 2006
Foto: © BELGA
BRUSSEL - Het Belgische biofarmabedrijf UCB heeft in 2006 een winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten gerealiseerd van 367 miljoen euro. Dat is 36 procent meer dan de 270 miljoen euro die in 2005 werd behaald en hoger dan de gemiddelde analistenverwachting (302,75 miljoen), zo blijkt uit een persbericht.
De groep stelt over 2006 een brutodividend van 0,90 euro per aandeel voor, iets meer dan in 2005 (0,88 euro). Omdat onduidelijk is wanneer de rekeningen van UCB en Schwarz Pharma precies zullen worden geconsolideerd, geeft UCB enkel conservatieve vooruitzichten.

De nettowinst uit voortgezette activiteiten werd positief beinvloed door 90 miljoen aan meerwaarden uit de desinvestering van niet-kernactiviteiten en -producten en negatief door 30 miljoen aan andere eenmalige kosten na belasting. Op vergelijkbare basis steeg de nettowinst met 13 procent tot 295 miljoen euro. Vijf analisten rekenden gemiddeld op een winst uit voortgezette activiteiten van 302,75 miljoen. De winst per aandeel bedraagt 2,54 euro tegen 1,88 euro in 2005.

De omzet van UCB nam in 2006 met 8 procent toe tot 2.523 miljoen euro. Dat is een fractie lager dan de 2.534 miljoen euro waarop 5 door TNL gepolste analisten gemiddeld hadden gerekend. Op vergelijkbare basis bedroeg de omzetgroei 11 procent. De omzetgroei is onder meer te danken aan de sterke prestatie van Keppra in de VS en Europa (netto-omzet +36% tot 761 miljoen euro). Xyzal groeide met 13 procent en Zyrtec in de VS met 12 procent.

De recurrente bedrijfswinst (rebit) groeide met 9 procent, van 437 tot 475 miljoen euro. Dit is merkelijk hoger dan de 421 miljoen euro waar analisten op rekenden. De ebit, waarin rekening is gehouden met eenmalige posten als waardeverminderingen, herstructureringskosten (22 mln euro) en 'overige baten en lasten', nam met 57 procent toe tot 571 miljoen euro. De investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling stegen met 21 procent tot 615 miljoen euro.

Als gevolg van de schuld die UCB aanging om 87,6 procent van de aandelen van Schwarz te verwerven bedroeg de nettoschuld eind 2006 2.111 miljoen euro. Zonder de bijkomende schuld voor de overname van Schwarz zou de netto schuldpositie gedaald zijn van 591 miljoen eind 2005 tot 339 miljoen eind 2006.

UCB geeft voor 2007 'conservatieve vooruitzichten'. De reden hiervoor is dat niet duidelijk is, in het kader van de consolidatie van Schwarz, wanneer de 'Domination, Profit and Loss Transfer Agreement' zal ingaan. UCB verwacht dat de omzet in 2007 beduidend zal stijgen door de overname van Schwarz. Op pro forma basis verwacht de groep een 'mid-single digit' groei van de netto-omzet, maar dit zal deels gecompenseerd worden door een daling van de opbrengsten uit royalty's, door het vervallen van het Boss-octrooi in 2006. De bedrijfswinst zou in 2007 aanzienlijk groeien, maar hogere afschrijvings- en financiele lasten, evenals 'significante eenmalige kosten' zullen de winst beinvloeden.