AMSTERDAM - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft een klacht ingediend bij de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank. De klacht heeft betrekking op uitspraken van DNB-president Nout Wellink en directeur toezicht van de bank Arnold Schilder over de kwestie TCI-ABN AMRO.

Wellink vindt de actie van TCI om ABN AMRO op te splitsen een brug te ver, zo liet hij afgelopen weekend weten tegenover het NRC Handelsblad.

Vorige week stuurde de Britse investeerder TCI, eigenaar van een belang van 1% in ABN AMRO, een brief waarin het het bestuur van de bank opriep de bank op te splitsen of in zijn geheel te verkopen.

De VEB, die de raad van commissarissen van DNB heeft gevraagd maatregelen te nemen, heeft 'grote bezwaren' tegen de uitlatingen die de twee DNB-bestuurders hebben gedaan in het NRC Handelsblad.

Naar het oordeel van de VEB dient DNB zich te beperken tot haar toezichthoudende taak. Er is namelijk geen aanwijzing dat TCI wet- en of regelgeving heeft overtreden. De DNB moet zich daarom volgens de beleggersclub niet publiekelijk mengen in de inhoudelijke discussie over de prestaties en strategie van ABN.