Cumerio overtreft eigen winstdoelstellingen in 2006
BRUSSEL - De winstcijfers van de kopergroep Cumerio overtroffen in 2006 de doelstellingen van het bedrijf zelf. Cumerio haalde in 2006 een recurrent bedrijfsresultaat (rebit) van 93,8 miljoen euro, 35 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg 70 procent tot 72,5 miljoen.
Dat blijkt uit een persbericht. Door de sterke cijfers is Cumerio gul voor zijn aandeelhouders. Het dividend stijgt van 60 tot 70 eurocent per aandeel en het bedrijf zet zijn inkoopprogramma voor eigen aandelen voort. Voor 2007 rekent het management, zoals algemeen verwacht, op een daling van de recurrente bedrijfswinst tot 70 a 75 miljoen.

De belangrijkste afdeling, kopersmelterij en koperraffinage, haalde vorig jaar een recurrente bedrijfswinst van 93,2 miljoen. De productie van anodes kwam uit op 238.500 ton, een beetje minder dan in 2005 doordat de installatie een tijdje stil lag voor onderhoudswerken. De productie van kathodes steeg 8 procent tot 65.500 ton. Cumerio beschikt over productiesites in Belgie en in Bulgarije, waar het dit jaar een productie-uitbreiding plant van 180.000 ton tot 275.000 ton, die in het tweede kwartaal van 2008 zou moeten operationeel zijn.

De commerciële voorwaarden die Cumerio in 2006 met de mijngroepen kon afsluiten waren uitzonderlijk goed. Dat komt doordat de markt heel krap was. Hoe meer vraag naar koper, en hoe meer koperproductie door de mijnen, hoe beter de onderhandelingspositie van kopersmelters.

De belangrijkste inkomstenbron van koperraffinage is de zogenaamde TC/RC (Treatment & Refining Charges), de premie die Cumerio ontvangt van de mijnen voor de verwerking van onzuivere koperconcentraten tot puur koper. Die TC/RC lag in 2006 op 23,9 dollarcent per pond. Daarbovenop ontving cumerio nog een extraatje, de zogenaamde PP(price participation) omdat het in zijn contracten met de mijngroepen een clausule inbouwde dat het ook zou profiteren indien de koperprijs een bepaald niveau overschreed. De totale TC/RC/PP kwam zodanig uit op 31 dollarcent per pond. Een andere inkomstenbron, de kathodepremie, bedroeg 105 dollar per ton.

De markt voor koperproducten, zoals koperdraad voor gebruik in kabels, herpakte zich in het tweede halfjaar zodat de recurrente bedrijfswinst over het volledige jaar toch met 44 procent steeg tot 8,2 miljoen euro. In het eerste halfjaar leed de verkoop van koperproducten onder de hoge koperpijs doordat klanten op zoek gingen naar alternatieve materialen. Bovendien waren de premies die Cumerio ontvangt voor de afwerking van producten te laag in vergelijking met energiekosten en de kosten voor het hogere werkkapitaal (als gevolg van de hoge koperprijzen. In het tweede halfjaar werd die situatie rechtgezet. 'In West-Europa merkten we in de tweede jaarhelft een verbetering van de vraag ondanks hoge koperprijzen en we rekenden onze klanten een extra premie aan'.

Voor 2007 rekent Cumerio op een daling van de recurrente bedrijfswinst tot 70 a 75 miljoen euro en een recurrente nettowinst van 44 a 48 miljoen euro. Dat de winst gaat dalen is geen verrassing. Voor 2007 ligt de kathodepremie dan wel hoger op 125 dollar per ton maar belangrijker, de TC/RC/PP liggen een stuk lager. Cumerio heeft reeds 40 procent van zijn bevoorrading vastgelegd tegen 25 dollarcent per pond. Voor de overige 60 procent zullen de voorwaarden vermoedelijk nog minder zijn. Bovendien zal de geplande, tijdelijke sluiting van de smelterij in Bulgarije ervoor zorgen dat de jaarproductie van anodes zal dalen tot 230.000 ton.

Voor Koperproducten ziet de toekomst er goed uit. 'We hebben betere premies en betere betalingsvoorwaarden in de contracten kunnen opnemen'. De hogere premies zijn onder andere het gevolg van de sluiting van een Britse koperdraadfabriek van concurrent Prysmian. Daardoor verdwijnt zo'n 150.000 ton koperdraad van de markt.

Eind 2006 had Cumerio 244.000 eigen aandelen. Dit jaar gaat het bedrijf eigen aandelen tot 5 procent van het totale aandelenkapitaal inkopen.

Jan De Schamphelaere jan.de.schamphelaere@tijd.be

(c) tijd-nieuwslijn(tel: +32 2 4231769; fax: 32 2 4231610)