BRUSSEL - WDP, de grootste vastgoedbevak gespecialiseerd in logistieke en semi-industriele gebouwen, heeft over 2006 zijn operationele winst met 10 procent zien stijgen tot 22,3 miljoen euro.
WDP presteert daarmee volgens de eigen vooropgestelde verwachting die uitging van een operationele winst tussen 22 en 22,5 miljoen euro. Het brutodividend blijft met 2,47 euro per aandeel op hetzelfde niveau van vorig jaar.

WDP dankt de stijging van de operationele winst aan verschillende overnames, de afwerking van enkele projecten en een duidelijke verbetering van de bezettingsgraad. Eind 2006 was 96,6 procent van de beschikbare ruimte verhuurd. De huurinkomsten, waaruit de operationele winst voortvloeit, stegen de voorbije 12 maanden 3,5 miljoen euro tot 30,6 miljoen euro.

De nettowinst steeg over 2006 van 28,9 miljoen naar 42,0 miljoen euro. Die gevoelige stijging is deels het gevolg van het betere operationeel resultaat maar vooral van de winst op de portefeuille. WDP kende in 2006 een opwaarding van de portefeuille van 16,3 miljoen euro. Er was enerzijds een meerwaarde van 17,9 miljoen op de gehele portefeuille, door de afwerking en de oplevering van de eigen ontwikkelingen en de waardestijgingen van de gebouwen. Anderzijds boekte de bevak een minwaarde van 1,6 miljoen euro op de verkoop van een leegstaande site in Sint-Jans-Molenbeek. De positieve impact van de afgesloten renteproducten (IAS 39) bedroeg 3,5 miljoen euro.

Door de waardestijging van de vastgoedportefeuille daalt het bruto huurrendement van 8,37% naar 7,89%.

WDP keert een brutodividend uit van 2,47 euro per aandeel. Dat is evenveel als vorig jaar. WDP verlaagt het uitkeringspercentage dus tot de gebruikelijke 90 procent.

WDP ziet 2007 met veel vertrouwen tegemoet. De bevak verwacht dat de operationele winst dankzij de huidige sterke bezettingsgraad en de in 2006 uitgevoerde investeringen verder stijgt tot 25 miljoen euro. Het brutodividend zou klimmen tot 2,61 euro per aandeel, een stijging van 5 à 6 procent in vergelijking met 2006.