BRUSSEL - ThromboGenics en en Geymonat ontvangen een subsidie van 2 miljoen euro van de Europese Gemeenschap voor hun Vasoplus pro-angiogeneseprogramma. Vasoplus is een onderzoeksconsortium gericht op de bevordering van nieuwe bloedvaten, waar onder meer Roche Diagnostics aan deelneemt.
De financiële steun komt van het EU-Framework Programme 6 en loopt over een periode van twee jaar. Het gaat specifiek om de ontwikkeling van Placenta Groeifactor (PlGF) en afgeleiden daarvan voor de behandeling van slechte doorbloeding en perifere arteriële occlusieve aandoening (PAOD of de obstructie van een bloedvat, meestal in de benen). Ook voor weefselherstel en wondgenezing zou het middel veelbelovend zijn.

PlGF is verwant met een ander pro-angiogeneseproduct, VEGF (vasculaire endotheliale groeifactor), maar zou ook bij hoge dosissen minder last hebben van neveneffecten. Die neveneffecten belemmeren nu het potentieel van VEGF als geneesmiddel.