BRUSSEL - De seizoengezuiverde index van het aantal werknemers in de industrie zonder de bouwnijverheid is in Belgie in de laatste drie maanden, tot en met september 2006, gestegen met 0,2 procent in vergelijking met de drie voorgaande maanden. In de bouwnijverheid steeg het aantal met 0,9 procent.
Dat meldt de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een persbericht.

De trend van de laatste drie maanden in de industrie toont in vergelijking met de drie maanden daarvoor een stijging voor het hele land (+0,2%). Op gewestelijk niveau is er een status-quo van het werknemersaantal in Vlaanderen (+0,0 procent); in Wallonie steeg het werknemersaantal met 0,1 procent.

Een uitsplitsing naar het niveau van de belangrijke sectoren geeft +0,2 procent voor de chemische industrie en +0,4 procent voor de metaalverwerking. In de bouw steeg het aantal werknemers met 0,9 procent.