Regering dwingt Suez gaskorting te betalen
Brussel - De Belgische regering wil Suez laten opdraaien voor de korting op de aardgasfactuur van de gezinnen. Die korting kost de overheid ruim 100 miljoen euro. De regering eist dat Suez dat bedrag betaalt en koppelt dat aan de besprekingen over de fusie tussen Suez en Gaz de France.
De regering heeft de aardgaskorting voor gezinnen op tafel gelegd bij de onderhandeling met het Franse nutsbedrijf Suez, moederbedrijf van Electrabel. Die gesprekken gaan over de fusieplannen van Suez en sectorgenoot Gaz De France en houden maatregelen in om de concurrentie op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt aan te zwengelen. De onderhandelingen moeten leiden tot een Pax Electrica.

Dat de regering de financiering van de aardgaskorting bij de besprekingen betrekt, is opmerkelijk. De regering besliste in 2005 gezinnen die hun woning met aardgas of stookolie verwarmen, een eenmalige tegemoetkoming te geven. Dat gebeurde om de gevolgen van de dure energieprijzen te milderen.

De gezinnen die met aardgas verwarmen, kregen deze zomer 44 euro korting op de aardgasfactuur. De kostprijs van die maatregel bedraagt 100 miljoen euro. Dat bedrag wil de regering bij Suez recupereren.

Suez-dochter Electrabel is de grootste, maar niet de enige gasleverancier aan Vlaamse gezinnen. In Wallonië en Brussel wordt aardgas bij de gezinnen geleverd door de intercommunales.

Als Suez bereid is de 100 miljoen te betalen, betekent dat een opsteker voor de begroting. Door een rekenfout bij de fiscus, moet de paarse regering op zoek naar bijna 900 miljoen euro extra om de overheidsfinanciën van dit jaar weer in evenwicht te brengen.

Begin dit jaar ontstond nog een rel over de bijdrage van de petroleumsector voor de stookoliekorting. De regering wou de petroleumsector de korting laten betalen, maar die weigerde. De discussie hierover bracht minister van Begroting, Freya Van den Bossche (sp.a) in nauwe schoentjes.

Uiteindelijk schoot de sector de 100 miljoen euro voor en werd ze bereid gevonden 12 miljoen te storten in een energiebesparingsfonds. De betaling gebeurde echter nog niet, omdat het fonds nog niet werd opgericht.

CD&V: ,,Petroleumdossier bis.''

Senator Etienne Schouppe en kamerlid Hendrik Bogaert (beide CD&V) hebben het over een vorm van chantage en waarschuwen voor een 'petroleumdossier bis'. Volgens Schouppe en Bogaert lijkt het in dit dossier dezelfde richting uit te gaan als in dat van de stookoliekorting. ,,Het verschil is dat - voor zover we weten - de regering geen geld heeft geleend bij Suez. Stok achter de deur zijn de besprekingen over de fusie van Suez en Gaz de France. Die zouden wel eens heel moeilijk kunnen worden als Suez weigert de begroting te redden'', stellen de Vlaamse christendemocraten.

Schouppe vindt het een goede zaak dat de ploeg van premier Verhofstadt de verwarmingsfactuur wil verlichten. ,,Maar het is ongehoord dat ze deze last wil doorschuiven naar het bedrijfsleven op het ogenblik dat er onderhandelingen bezig zijn met betrekking tot de reorganisatie van de energiemarkt. Deze manier van werken schaadt de rechtszekerheid van de bedrijven en maakt ons land ongeloofwaardig als investeringsland'', vindt de senator. Hij noemt het een staaltje van de manier waarop onbehoorlijk bestuur de concurrentiepositie van ons land verder ondermijnt.