BRUSSEL - De informaticagroep Systemat behaalde in het eerste halfjaar een nettowinst van190.000 euro, tegenover een verlies van 2,9 miljoen euro in de vergelijkbare periode van bvorig jaar. De omzet zakte fors tot 64,3 miljoen euro, maar dat heet vooral te maken met het terugschroeven van de internationale activiteiten. Systemat focust zich nu volledig op de Belux-markt.


Systemat verkocht in 2005 zijn Franse en Portugese vestigingen. De filialen in Algerije en Marokko werden behouden, maar Systemat verwacht de Algerijnse vestiging dit jaar nog van de hand te doen. De verkoop van de buitenlandse vestigingen had tot gevolg dat de omzet in het eerste halfjaar kelderde van EUR 111,8 tot EUR 64,3 miljoen. In de Belux (Belgie en Luxemburg) stegen de inkomsten van EUR 54,2 miljoen naar EUR 55,5 miljoen. De productverkoop stabiliseerde, terwijl die van diensten toenam van EUR 13,3 miljoen naar EUR 14,4 miljoen. De brutomarge bleef stabiel op 25,5%

De bedrijfskosten daalden met 4,3% dankzij een inkrimping van het personeelbestand. Ten opzichte van halfweg vorig jaar nam het aantal medewerkers af van 482 tot 441. In 2001 stelde het bedrijf 1.336 mensen tewerk waarvan 684 in Belgie en Luxemburg. Het bedrijf werd echter geconfronteerd met de zware crisis in de sector en de beslissing van sommige pc-fabrikanten om zonder of met minder tussenpersonen te werken. Vooral de gewijzigde verkoopspolitiek bij HP deed pijn. Systemat stapte naar de rechtbank met een schadeclaim van EUR 25 miljoen, maar trok aan het kortste eind. Systemat ging in beroep, en die procedure loopt nog steeds.

Systemat boekte een bedrijfswinst van EUR 656.000 tegenover een verlies van EUR 2,9 miljoen vorig jaar. In de Belux werd een verlies van EUR 406.000 omgebogen in een winst van EUR 486.000.

De nettocashflow bedroeg EUR 1,3 miljoen, tegenover een negatieve EUR 1,2 miljoen vorig jaar. De langetermijnschuldenlast van de groep daalde sinds eind vorig jaar van EUR 7,1 miljoen tot EUR 6,2 miljoen.

Systemat behoudt zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar: een omzet van om en bij de EUR 125 miljoen, een nettowinst van EUR 3 miljoen en en cashflow van EUR 4,6 miljoen.