BRUSSEL - De economische activiteit in de Verenigde Staten is in de periode half juli tot eind augustus iets afgezwakt. In vijf van de twaalf Fed-districten daalde het groeitempo waaronder in New York. Dat verklaarde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, gisteren bij de voorstelling van het zogenaamde Beige Book . Daarin wordt de Amerikaanse economie doorgelicht.
De grondstofprijzen stegen terwijl andere prijzen daalden. In bijna alle districten hadden productenten er moeite mee de gestegen energiekosten door te bereken aan hun klanten. In sommige districten was sprake van een daling van de gasprijs en matigde de staalprijs. De kosten van kleding en elektronische apparatuur daalden terwijl detailhandelsprijzen stabiel bleven.

De huizenmarkt en de bouw van nieuwe woningen zwakte in alle districten af. Daarentegen steeg de markt voor commercieel onroerend goed en de bouw van nieuwe kantoren en winkelpanden in de meeste districten.

De arbeidsmarkt was stabiel met hier en daar personeeltekort waardoor er druk ontstond op de lonen in een aantal districten. Dit had met name betrekking op de gespecialiseerde functies.

De industriele productie steeg in alle districten waarbij optimisme wordt geuit over aanhoudende groei. Alleen in de districten New York, Richmond en Kansas City daalde de groei.

Het Beige Book is een rapport, overigens vernoemd naar de kleur van zijn kaft, dat aan de hand van Amerikaanse regionale cijfers een overzicht geeft van de economische situatie in het land.