AMSTERDAM - De Europese economie zal in de tweede helft van dit jaar minder hard groeien, dan in de eerste zes maanden het geval was. Dat blijkt uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
In het rapport schrijft senior econoom Jean-Philippe Cotis dat recente data erop wijzen dat de Europese economie een veel sterker dan verwachte groei doormaakte in de eerste helft van 2006. Amerika en Japan daarentegen lieten een ,,significant zwakkere'' groei van hun economie zien.

,,Na deze inhaalslag zal de groei in Europa wat afnemen'', aldus Cotis in het rapport, ,,terwijl Amerika en Japan weer wat aan momentum winnen.''

Voor Europa heeft de Oeso-econoom dan ook groeipercentages ingevuld van 0,7 procent en 0,6 procent voor respectievelijk het derde en vierde kwartaal. Over geheel 2006 zal de economie een groei laten zien van 2,7 procent, zo verwacht Cotis.

De Amerikaanse economie zal in het derde kwartaal een groei van 0,9 procent en in het vierde kwartaal van 0,7 procent laten zien. Het hele jaar zal de groei daarom 3,6 procent bedragen.

Japan blijft iets achter bij de vorige twee regio's. Zo is de groei in zowel het derde als het vierde kwartaal, volgens de prognoses van Cotis, 0,5 procent. Over geheel 2006 rolt een economische aanwas van 2,5 procent uit de bus.

De Oeso-econoom wijst op het tweede kwartaal in Europa. Met name het WK-voetbal en bouwsubsidies in Duitsland stimuleerden de economische groei. Daarnaast trok de werkgelegenheid aan, waardoor de gemiddelde consument weer wat meer te besteden had.

'In de eurozone lijkt het economisch herstel nu sterk genoeg om terug te keren naar een neutraal monetair niveau', schrijft Cotis met betrekking tot het Europese rentebeleid. De terugkeer naar dit niveau dient volgens hem stap voor stap te geschieden, omdat de loonkosten ook binnen de perken blijven.

Prijsstabiliteit in de Verenigde Staten is nog niet bereikt. Daarbij moet wel sterk worden gelet op de ontwikkeling van de olieprijzen, zo schrijft de Oeso-econoom. Andere risico's, waar scherp op moet worden gelet, betreffen de lange rente en het vastgoed, tegen de achtergrond van een afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt.