AMSTERDAM - De Rabobank heeft over de eerste zes maanden van 2006 een nettowinst gerealiseerd van 1.201 miljoen euro, een stijging van 13 procent ten opzichte van de 1.059 euro die over dezelfde periode een jaar eerder werd gerealiseerd.
Dat heeft de grootste niet-beursgenoteerde bank van Nederland dinsdag bekendgemaakt.

Een concrete verwachting voor 2006 geeft de Rabobank niet. Wel laat bestuursvoorzitter Bert Heemskerk in een toelichting weten positief te zijn over de gang van zaken over geheel 2006. De bank streeft op de lange termijn onder meer naar een nettowinstgroei van 12%.

Alle groepsonderdelen lieten in de eerste jaarhelft een verbetering van de nettowinst zien. De totale baten stegen op jaarbasis met 7% tot EUR 4.954 miljoen, terwijl de bedrijfslasten met 9% opliepen tot EUR 3.254 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg van EUR 1.365 miljoen tot EUR 1.473 miljoen.

'We moeten alert blijven op de margeontwikkeling op hypotheken in relatie tot ons kostenniveau', zo stelt Heemskerk. Volgens de bestuursvoorzitter ligt de Rabobank strategisch op koers in binnen- en buitenland.

Over de ontwikkeling van de economie zei Heemskerk: 'De Nederlandse economie is in 2005 aan een opleving begonnen die zich in 2006 in versterkte mate heeft voortgezet. De gunstige ontwikkelingen zullen naar verwachting in het verdere verloop van dit jaar en in 2007 worden gecontinueerd.'

De grootste hypotheekverstrekker van Nederland verwacht verder dat de rentemarge ook in de tweede helft van 2006 onder druk blijven staan door de aanhoudende hevige concurrentie op de hypotheekmarkt.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig