Centea ontkent bericht over fraudedossier
Foto: vum
BRUSSEL - Het dossier waarin de bank Centea wordt doorverwezen naar de correctionele rechtbank is geen fraudedossier. Dat zegt Centea in een reactie op een bericht dinsdag in De Tijd.
Centea heeft de klant een regelingsvoorstel gedaan, maar die verkoos om naar de rechter te stappen. Centea wijst er in een mededeling op dat dit dossier handelt over één hypotheeklening aan één particuliere cliënt.

Omdat een kredietinstelling aansprakelijk gesteld kan worden voor de verrichtingen in haar agentschappen, werd ook Centea in deze zaak betrokken. Bij het afsluiten van de lening gebeurde er jammer genoeg een administratieve vergissing die pas na enige tijd werd ontdekt en rechtgezet, luidt het.

Intussen ontstonden ook problemen met de terugbetaling van het krediet. Het dossier gaat over een zeer beperkt bedrag, luidt het. ,,Wij beklemtonen dat Centea noch haar agent de cliënt heeft willen benadelen. Het gaat dus helemaal niet over een fraudedossier. Centea heeft wel degelijk de cliënt een regelingsvoorstel gedaan, maar de cliënt heeft er de voorkeur aan gegeven naar de rechtbank te stappen. Wij betreuren dit ten zeerste, maar behouden alle vertrouwen in de verdere rechtsgang'', aldus nog de mededeling.

Volgens De Tijd zou een zelfstandige bankagent van Centea uit Evere een klant hebben opgelicht. Hij zou het geld voor een hypothecaire lening hebben gestolen en versluisd naar een andere bankrekening. Het Brusselse parket zou over voldoende aanwijzingen beschikken dat ook Centea in het dossier te kwader trouw is geweest.