BRUSSEL - Spector heeft in het eerste halfjaar van 2006 een nettoverlies geboekt van 6,8 miljoen euro. Dat is een verbetering van 38 procent tegenover het verlies van een jaar eerder. De omzet daalde met 5,3 procent tot 157,4 miljoen. De foto- en electronicagroep verwacht een negatief jaarresultaat voor 2006 door een aantal niet-recurrente kosten.
Het nettoverlies daalt met 38% door het 'sterke kostenbewustzijn' en de goede verkoopsresultaten van de Retail Group, schrijft de groep in het bericht. Volgens Spector daalde de omzet met 5,3% omwille van de lopende transitieperiode in de Imaging Group.

De bedrijfskasstroom (ebitda) is in de eerste zes maanden van 2006 afgenomen met 23,3% tegenover vorig jaar, tot EUR 3,5 miljoen. Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (ebit) voor het eerste halfjaar bedraagt EUR -4,44 miljoen, een verbetering van 31% tegenover EUR 6,4 miljoen in dezelfde periode van 2005.