ANTWERPEN - De groei van het voor seizoeninvloeden en kalendereffecten gezuiverde bruto binnenlands product (BBP) van Belgie bedroeg in het eerste kwartaal van 2006 op kwartaalbasis 0,8 procent, tegenover 0,6 procent in het vierde kwartaal van 2005.
Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR). De resultaten komen overeen met de flash-raming van het INR in april.

De economische groei versnelde dus in het eerste kwartaal, een bevestiging van de activiteitstoename aan het einde van het jaar 2005. Tegenover de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar is de groei van het Belgische BBP in het eerste kwartaal van 2006 versneld tot 2,3 procent. In het vierde kwartaal van 2005 bedroeg de groei nog 1,5 procent op jaarbasis.

Het conjunctuurherstel kwam tot uiting in alle bedrijfstakken, zowel in de industrie (+0,6 procent), bouw (+2,3 procent) en in de diensten (+0,8 procent). Volgens het INR heeft de binnenlandse vraag in belangrijke mate bijgedragen tot de verbetering van het economische klimaat. Zo gingen de consumptiebestedingen van de huishoudens (+0,9 procent) en de bedrijfsinvesteringen (+2,4 procent) er fors op vooruit. Wat de buitenlandse vraag betreft steeg de uitvoer van goederen en diensten tijdens het eerste kwartaal met 1,1 procent.