Brussel (TIJD-NIEUWSLIJN) - Avis Europe, de autoverhuurder die voor 59,6% in handen is van de Belgische autoverdeler D'Ieteren, houdt de prognoses voor 2006 onveranderd. 'Zoals verwacht bij de aankondinging van onze voorlopige cijfers over 2005 zetten de positieve inkomstentrends zich dit jaar door in alle segmenten, behalve de Replacement-markt, en alle landen, met Duitsland als enige belangrijke uitzondering', stelt voorzitter Alun Cathcart in een trading update voorafgaand aan de jaarvergadering die vandaag in Londen plaatsvindt.

Volgens het bedrijf zal het onderliggende resultaat over het eerste halfjaar, zoals verwacht, onder dat van vorig jaar liggen. Maar Avis Europe houdt de prognoses voor het hele jaar onveranderd. Over 2005 zag Avis Europe de omzet 1,9% stijgen tot EUR 1,28 miljard. Een hogere volumegroei werd grotendeels tenietgedaan door lagere prijzen.

Met een onveranderde prognose over 2006 houdt Avis Europe bijgevolg de prognoses vaag. De autoverhuurder zei totnogtoe alleen te verwachten dat de druk op de prijzen dit jaar zal aanhouden.

Het bedrijf kondigde eerder dit jaar ook een herstructurering aan, waarbij over 18 maanden 200 jobs sneuvelen. De sanering zal dit jaar EUR 40 miljoen uitzonderlijke kosten met zich meebrengen en EUR 7 miljoen in 2007. De kostenbesparingen moeten dit jaar EUR 7 miljoen besparingen opleveren, EUR 25 miljoen in 2007 en EUR 30 miljoen in de jaren daarna.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig