Daling Vlaamse werkloosheid gestopt
BRUSSEL - Vlaanderen telde eind april 214.771 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 6.907 of 3,1 pct minder dan in april 2005. Het is wel de eerste stijging na zes opeenvolgende maanden van dalende Vlaamse werkloosheidscijfers. Eind maart 2006 waren er 212.610 niet-werkende werkzoekenden.
Dat blijkt uit de cijfers van de VDAB die Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke maandag bekend maakte. In vergelijking met april 2005 daalde het aantal jonge werkzoekenden (-8,3 procent). De VDAB stelt dezelfde gunstige trend vast bij de leeftijdsgroep 25 tot 50 jaar (-7,4 procent). Bij de vijftig-plussers is er een toename met 18,5 procent.

De kortdurige werkloosheid neemt af (-14,1 procent). Bij de groep die 1 tot 2 jaar werkzoekend is, is er daarentegen een toename (+18,1 procent). Bij de mannen komt de werkloosheidsgraad in april 2006 uit op 6,53 procent, bij de vrouwen op 9,14 pct.

De daling van het aantal NWWZ in april is vooral toe te schrijven aan de afname van het aantal vrij ingeschreven werkzoekenden (-36 procent) en de restgroep 'andere NWWZ' (-22,6 procent). Het aantal jongeren in wachttijd zakte 10,8 procent. De werkzoekenden met een werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA) stijgt met 3,6 procent tot 175.369. De WZUA vormt de grootste subgroep binnen de Vlaamse werkloosheidscijfers.

Op regionaal vlak is de afname van de NWWZ-werkloosheid het sterkst in de regio's Hasselt en Brugge. In alle regio's was er een daling van het aantal werkzoekenden, uitgezonderd in Mechelen en Turnhout.