Antwerpen (TIJD-NIEUWSLIJN) - De koperspecialist Cumerio handhaaft zijn jaarverwachting. De verwachting voor de recurrente bedrijfswinst (recurrente EBIT) voor 2006 ligt op een bedrag in de buurt van EUR 80 miljoen en voor de recurrente nettowinst van EUR 60 miljoen, zo liet het bedrijf weten in een kwartaalbericht.

Copper Refining blijft goed presteren. De anodeproductie in Bulgarije bedroeg slechts 50.500 ton tijdens het eerste kwartaal, een gevolg van een aantal noodzakelijke herstellingswerkzaamheden. Cumerio verwacht voor het volledige jaar 2006 nog steeds een productieniveau in de buurt van 250.000 ton. De raffinageactiviteiten, zowel in Belgie als in Bulgarije, lagen in lijn met het vorige jaar en realiseerden in het eerste kwartaal een totale productie van 101.000 ton.

Het eerste kwartaal kende een zwakke start voor de afdeling Copper Products, een verderzetting van de situatie van 2005 maar in de loop van de maand februari veranderde dit. De stijgende activiteit en vraag, in het bijzonder van de kabelindustrie had een positieve invloed op de leveringen van walsdraad en formaten. Tegelijkertijd wordt de business unit geconfronteerd met enigszins stijgende productiekosten die niet volledig kunnen gecompenseerd worden door hogere premies.

In het eerste kwartaal heeft Cumerio, in lijn met haar indekkingsbeleid, de indekking op transactionele basis van haar strategische dollarblootstelling verdergezet. Op dit ogenblik is ongeveer 65% van Cumerio's blootstelling aan de dollar voor 2006 ingedekt tegen een wisselkoers van ongeveer USD 1,2050.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de benoeming van Thomas Leysen tot bestuurder goedgekeurd. Leysen is Chief Executive Officer van Umicore sinds 2000 en zetelt in verschillende raden van bestuur.

Roland Legrand roland.legrand@betten.be

(c) TIJD-NIEUWSLIJN(tel: +32 3 2860372; fax: 32 3 2860370)