Antwerpen (TIJD-NIEUWSLIJN) - De vastgoedbevak Cofinimmo boekte in het eerste kwartaal van 2006 een netto courante winst per aandeel van EUR 2,76 tegenover EUR 1,84 in dezelfde periode het jaar ervoor. De nettowinst per aandeel steeg van EUR 1,75 tot EUR 3,17. Dat maakte Cofinimmo bekend in een persbericht.

Het netto courant resultaat, aandeel groep, bedraagt EUR 26,81 miljoen tegenover EUR 17,40 miljoen in 2005. Analisten gecontacteerd door Tijd-Nieuwslijn hadden gerekend op een netto courant resultaat per aandeel van EUR 2,21. Severine Van der Schueren, woordvoerster bij Cofinimmo, wijst erop dat het resultaat voor EUR 0,50 per aandeel te danken is aan cap-opties die de vastgoedbevak in het verleden aankocht. Dergelijke opties beschermen de bevak tegen een sterke stijging van de rentelasten. Van der Schueren: 'Door de stijging van de interestlasten in het eerste kwartaal, zijn die opties meer waard, wat zich volgens de IAS 39-norm vertaalt in de resultaten.'

Wordt geen rekening gehouden met de positieve impact van de opties, dan bedraagt het netto courant resultaat EUR 21,93 miljoen tegenover EUR 18,38 miljoen een jaar terug.

De vastgoedopbrengsten stegen met 8,3% op jaarbasis, van EUR 33,44 miljoen tot EUR 36,23 miljoen. Die stijging is te danken aan de opname in het patrimonium van de gebouwen North Galaxy, Tour Albert (Charleroi) en Mechelen Station. Ook de index-aanpassing van de huurcontracten had een positieve impact.

De bezettingsgraad steeg 0,5% tot 96,2%, tegen een marktgemiddelde van 89%.

Het bedrijsresultaat steeg van EUR 27,52 miljoen tot EUR 30,36 miljoen. Het resultaat op de portefeuille vertoont een niet-gerealiseerde meerwaarde van EUR 4,2 miljoen, tegen EUR 1,5 miljoen op 31 maart 2005. In het Central Business District zijn er waardestijgingen van de gebouwen, in de zone van de luchthaven en de gedecentraliseerde zone van Brussel verdere waardedalingen. Het uiteindelijke nettoresultaat, aandeel groep, bedraagt EUR 30,796 miljoen tegen EUR 16,572 in 2005.

Van der Schueren herhaalt de vooruitzichten van Cofinimmo voor 2006: een courante winst per aandeel van EUR 8,46 tegen EUR 8,60 in 2005 en huuropbrengsten van EUR 136,45 miljoen bedragen tegen EUR 144,16 miljoen in 2005.

Dieter Snoeck dieter.snoeck@betten.be

(c) tijd-nieuwslijn (tel: +32 3 2860372; fax: +32 3 2860370)