Kwartaalwinst Bayer onder verwachtingen
ANTWERPEN - Het Duitse chemie- en farmaconcern Bayer heeft over het eerste kwartaal van 2006 een nettowinst behaald van 600 miljoen euro. Op operationeel vlak presteerde Bayer puik, met een bedrijfswinst (ebit) voor uitzonderlijke items van 1,236 miljard, 8,2 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste kwartaalcijfer ooit. De groep bevestigt haar prognose voor 2006.
In het eerste kwartaal van 2005 bedroeg de nettowinst 652 miljoen, maar daarvan was 52 miljoen afkomstig uit niet voortgezette activiteiten, in hoofdzaak Lanxess. Het nettowinstcijfer van EUR 600 miljoen is lager dan analisten hadden verwacht.

De omzet steeg met 11,8% tot EUR 7.494 miljoen, van EUR 6.704 miljoen een jaar eerder. Voor wisselkoers- en portefeuille-effecten bedroeg de omzetgroei 5,8%. De toename was vooral te danken aan de takken HealthCare en MaterialScience. Bij CropScience bleef de omzet nagenoeg stabiel.

De ebitda (winst voor rentelasten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen) voor speciale items steeg met 6,7% tot EUR 1.680 miljoen, eveneens een record. Het cijfer werd echter gedrukt door EUR 128 miljoen speciale lasten, grotendeels te wijten aan een arbitrageregeling in de VS betreffende MaterialScience voor propyleenoxide. Na speciale items bedroeg de ebitda EUR 1.552 miljoen, een toename met 8%. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 10,4% tot EUR 1.108 miljoen.

De sterkste omzet- en winstgroei werd gerealiseerd door Bayer HealthCare. De omzet van deze divisie steeg met 20,9% tot EUR 2.581 miljoen en de onderliggende bedrijfswinst met 37,7% tot EUR 416 miljoen.

Bij Bayer CropScience groeide de omzet van 1,5% tot EUR 1.771 miljoen en daalde de onderliggende bedrijfswinst met 3,5% tot EUR 408 miljoen. Deze daling wordt toegeschreven aan aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, vooral in Brazilie. De aanhoudende appreciatie van de real remt de uitvoer van landbouwproducten af, waardoor de vraag naar insectendodende en zwambestrijdende middelen afneemt.

Bayer MaterialScience boekte een 10,5% hogere omzet van EUR 2.811 miljoen en een bedrijfswinst voor speciale items van EUR 451 miljoen (+11,1%).

Op basis van deze goede start bevestigt Bayer zijn prognose voor heel 2006. De groep verwacht een lichte verbetering van de onderliggende bedrijfswinst (ebit) en onderliggende ebitda en een ebitda-marge voor speciale items van ongeveer 19%. Bayer mikt m.a.w. op een nieuwe recordwinst. In deze guidance is geen rekening gehouden met de geplande overname van Schering.