Antwerpen (TIJD-NIEUWSLIJN) - De activiteiten van InBev in Belgie liggen vandaag grotendeels stil als gevolg van een Europese manifestatie waartoe de vakbonden hebben opgeroepen. Omdat de actie ruim op voorhand was aangekondigd, kon InBev voorzorgen nemen zodat "er voor klanten geen problemen zouden mogen zijn", zei woordvoerster Lian Verhoeven aan Tijd-Nieuwslijn.

De vakbonden hadden voor vandaag een Europese manifestatie aangekondigd tegen de recente ontwikkelingen bij InBev. In het kader van een verhoging van de rendabiliteit is de Belgisch-Braziliaanse groep volop bezig met een kostenreductieplan. Daarbij wordt vooral het principe van de ZBB of 'zero based budgetting' gehanteerd. Dit gaat ervan uit dat de budgettering niet jaar na jaar wordt overgenomen, maar dat elke uitgave telkens weer op zijn zin, noodzaak en omvang wordt getoetst.

Deze kostenjacht, die is overgenomen van AmBev, werd na Zuid-Amerika ook al in Noord-Amerika toegepast, en nu is West-Europa aan de beurt. Met zijn mature markt en hevige concurrentie is West-Europa momenteel de minst goed presterende regio voor InBev. Het bierverbruik blijft er wel vrij hoog liggen, maar daalt niettemin jaar na jaar. Bovendien zet de scherpe concurrentie druk op de marges.

InBev maakte tot dusver al intenties bekend om in Belgie, maar ook elders in West-Europa, te herstructureren en banen te schrappen. Het meest opzienbarende plan is de stopzetting van de brouwerijactiviteit in Hoegaarden, maar ook bij de ondersteunende diensten dreigen heel wat banen verloren te gaan. InBev wil wil Europese dienstencentra oprichten voor export en financien in Tsjechie en Hongarije, en bovendien IT-diensten uitbesteden.

Omdat de groep geen duidelijkheid wil of kan scheppen over verdere herstructureringen en de gevolgen voor het personeel, hebben de vakbonden vandaag een Europese manifestatie georganiseerd. Zij vragen behoud van de huidige tewerkstelling, eisen garanties voor de toekomst en willen ook dat er Europese afspraken worden gemaakt. De betoging is gepland van 11 tot 13 uur in Leuven.

Door de actie liggen de activiteiten van InBev in Belgie grotendeels stil. "Op sommige plaatsen wordt er gewerkt, op andere niet en wordt er actie gevoerd", zegt Lian Verhoeven, woordvoerster van InBev Belgie. Wat de brouwerijen betreft, werd er vanmorgen in Jupille nog gewerkt, maar verwacht werd dat het brouwen er na de middag zou stilvallen. De andere brouwerijen, in Leuven, Hoegaarden en bij Belle Vue, liggen stil. Ook de administratieve diensten in Leuven en Jupille hebben het werk neergelegd. In de depots is er volgens Verhoeven wel wat activiteit, al ligt die op een laag pitje.

"Wij begrijpen de reactie van de vakbonden. Het is hun recht om op deze manier hun mening te uiten", merkt Verhoeven op.

Sabine Sagaert, de nieuwe president van InBev BeLux, drukte vorige week nog de hoop uit dat de onderhandelingen met de vakbonden zo snel mogelijk zouden worden hervat. Volgens Verhoeven zijn in de meeste ondernemingsraden de vragen gesteld en beantwoord, en staat enkel Hoegaarden nog open. De vakbonden verwachten ook tegen ten laatste 10 april een antwoord van InBev op hun alternatieve voorstellen voor de sluiting van Hoegaarden.

Koen Lambrecht koen.lambrecht@betten.be

(c) TIJD-NIEUWSLIJN(tel: +32 3 2860372; fax: 32 3 2860370)