ANTWERPEN - In de Verenigde Staten zijn de voorraden ruwe olie in de week tot 17 maart 2006 gedaald met 1,31 miljoen vaten, van 339,937 miljoen vaten tot 338,627 miljoen. De daling komt onverwacht. Economen hadden gemiddeld gerekend op een stijging met 2,75 miljoen vaten.
De voorraden benzine daalden volgens de statistieken van het energiedepartement met 2,321 miljoen vaten, van 223,884 miljoen vaten tot 221,563 miljoen. Voor deze voorraden mikten de economen op daling met 1 miljoen vaten. De markten beginnen al op deze cijfers te letten, omdat zij anticiperen op het komende zomerseizoen met een grote vraag naar benzine.

De voorraden stookolie en diesel verminderden met 0,870 miljoen vaten, van 127,542 miljoen tot 126,672 miljoen vaten, waar economen gemiddeld mikten op een daling van 2,1 miljoen vaten.

Volgens het American Petroleum Institute (API) daalden de voorraden ruwe olie vorige week met 0,054 miljoen vaten tot 338,112 miljoen en stegen de benzinevoorraden met 0,308 miljoen vaten tot 217,470 miljoen. De voorraden stookolie en diesel daalden volgens het API met 0,970 miljoen vaten tot 126,297 miljoen.