Toevoeging: cijfers over het overschot in 2005 en de aanwending daarvan in alinea 7 en alinea 8

Antwerpen (TIJD-NIEUWSLIJN) - Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft over 2005 een nettowinst behaald van EUR 76,5 miljoen. Tegenover 2004 (EUR 59,5 miljoen) betekent dat een stijging met 28,6%. Elia handhaaft het dividend op EUR 1,27 per aandeel, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Voor 2006 verwacht Elia, op basis van het tariefvoorstel bij de CREG, een nettoresultaat van ongeveer EUR 67,7 miljoen onder Belgian GAAP.

Elia publiceert zijn jaarresultaten onder IFRS, maar voert anderzijds ook nog steeds een boekhouding onder Belgian GAAP. Dat komt omdat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) nog steeds Belgian GAAP hanteert voor de bepaling van de billijke vergoeding van Elia. De billijke vergoeding is het deel van de gebruikstarieven dat bovenop de kosten komt en is bepalend voor het dividendbeleid van de netbeheerder.

De nettowinst per aandeel over 2005 bedraagt EUR 1,60, tegen EUR 1,42 over 2004 (+12,7%). De lagere stijging dan van de totale nettowinst is te wijten aan 2 kapitaalverhogingen die vorig jaar werden doorgevoerd.

De totale nettowinst is hoger dan de gemiddelde verwachting van 5 analisten zoals berekend door Tijd-Nieuwslijn. Die stond op EUR 68,6 miljoen. Onder Belgian GAAP bedraagt de nettowinst EUR 67,9 miljoen, in lijn met de prognose die Elia zelf in september 2005 naar voor had geschoven. Onder IFRS gaf het bedrijf geen winstprognose. Qua dividend verwachtte Elia een status-quo op EUR 1,27 per aandeel.

De bedrijfsopbrengsten kwamen in 2005 1,4% hoger uit op EUR 714,2 miljoen. De ebitda steeg met 11,8% tot EUR 295,9 miljoen en de ebit verbeterde met 10,4% tot EUR 211,8 miljoen. Elia schrijft deze stijgingen toe aan de hogere bedrijfsopbrengsten en een strikte kostenbeheersing.

Behoudens onverwachte omstandigheden en op basis van het tariefvoorstel voor 2006 bij de CREG verwacht Elia over 2006 onder Belgian GAAP een geconsolideerd nettoresultaat van ongeveer EUR 67,7 miljoen. Het bedrijf merkt op dat het zich nog niet kan uitspreken over de vooruitzichten vanaf 2007 aangezien het nieuwe KB voor de invoering van het meerjarentarief nog niet is gepubliceerd.

In vergelijking met het door de regulator goedgekeurde budget, dat resulteert in een nettowinst van EUR 67,9 miljoen, lag het bedrijfsresultaat volgens de Belgische boekhoudregels in 2005 EUR 34,7 miljoen hoger dan verwacht. De opbrengsten lagen EUR 20,6 miljoen hoger dan gebudgetteerd en er werd EUR 14,1 miljoen minder uitgegeven dan verwacht.

Met instemming van de CREG werd reeds EUR 7,4 miljoen van het overschot in 2005 aangewend voor de financiering van de federale heffing over het laatste kwartaal 2005. De regulator zal in zijn finale beslissing, die in juni 2006 wordt verwacht, beslissen wat met het resterende overschot van 2005 van EUR 27,3 miljoen zal gebeuren.

Koen Lambrecht koen.lambrecht@betten.be

Herman Dhollander herman.dhollander@betten.be

(c) TIJD-NIEUWSLIJN(tel: +32 3 2860372; fax: 32 3 2860370)