ANTWERPEN - Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de verwachting voor de economische groei in Nederland voor 2006 verhoogd van 2,5% naar 2,75%. Voor 2007 ziet het CPB een versnelling van de groei naar 3,0%. Dit heeft het CPB dinsdag bekendgemaakt in het Centraal Economisch Plan 2006.
'DIt jaar lijkt een einde te komen aan een uitzonderlijk lange periode van laagconjunctuur', zo stelt het CPB dinsdag. Volgens het CPB groeit de Nederlandse economie naar verwachting voor het eerst sinds de eeuwwisseling sneller dan die van het eurogebied en is er sprake van groeiherstel bij de particuliere comsumptie, de bedrijfsinvesteringen en de uitvoer. Voor de eurozone wordt voor zowel 2006 als 2007 een economische groei van 2,25% voorzien.

Ook verbetert voor het eerst in zes jaar de prijsconcurrentiepositie, zo stelt het CPB. Ook op de arbeidsmarkt is er dit jaar sprake van een omslag. Zo neemt de werkgelegenheid toe, terwijl de werkloosheid daalt. Deze ontwikkelingen lijken zich komend jaar versterkt voort te blijven zetten.

Het CPB stelt dat, vergeleken met overeenkomstige perioden van opgaande conjunctuur halverwege de jaren tachtig en negentig, de voor dit jaar voorziene groeiversnelling veel sterker. Dit wordt volgens het CPB vooral veroorzaakt door een relatief lage groei in 2005.

In 2005 lag de BBP-groei in Nederland op 0,9%, waarbij de economie in het eerste kwartaal kromp. Het CPB stelt dat het voorziene economische herstel in 2006 en 2007 met onzekerheden als de olieprijs en de dollar zijn omgeven.

Volgens het CPB blijft de inflatie beperkt. Voor 2006 heeft het CPB de verwachting voor de inflatie verhoogd van 1,0% naar 1,25%. Voor 2007 voorziet het CPB eveneens een inflatie van 1,25%. De koopkracht stijgt in 2006 met 1,25%, gevolgd door 1,0% in 2007. In de jaren 2003-2005 nam de koopkracht ieder jaar af.

Het CPB denkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente dit jaar nog verder zal verhogen. De lange rente zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 3,75%, gevolgd door 4,0% in 2007.

De werkloosheid zal dit jaar naar verwachting afnemen van 6,5% in 2005 tot 6,0%, gevolgd door een verdere daling tot 5,0% in 2007. Eerder zag het CPB een werkloosheid van 5,7% in 2006.

Een sterke groei van de goederenuitvoer is volgens het CPB de motor achter de economische groeiversnelling dit jaar. Het CPB voorziet een toename van de uitvoer exclusief energie met 8,25% in 2006, gevolgd door 9,25% in 2007.

'In de afgelopen vier jaren was de uitvoer de kurk waarop de Nederlandse economie is blijven draaien. De bijdrage aan de BBP-groei van de uitvoer was niet alleen ieder jaar positief, maar in totaal zelfs even groot als de BBP-groei zelf', aldus het CPB.

Dit betekent dat de binnenlandse bestedingen in 2002-2005 per saldo geen enkele bijdrage hebben geleverd aan de economische groei. 'In dit en komend jaar komt hier naar verwachting verandering in en leveren de particuliere consumptie, de investeringen en overheidsbestedingen elk een positieve bijdrage aan de BBP-groei van 0,25 a 0,5 procentpunt per jaar', zo stelt het CPB.

De particuliere consumptie zal door een verschuiving van circa EUR 8 miljard aan zorguitgaven van de particuliere consumptie in 2006 met 3,25% worden gedrukt. Hiervoor gecorrigeerd wordt in 2006 een groei van 1,25% voorzien, gevolgd door nog eens 1,25% in 2007.

Een groei van 1,25% zou de hoogste groei sinds 2001 zijn. In de afgelopen drie jaar had de daling van het reeel beschikbare inkomen een drukkend effect op de consumptie. Dit is volgens het CPB niet langer het geval door de gunstiger ontwikkeling van de werkgelegenheid, de koopkracht en het uitgekeerd winstinkomen.

Nederlanders blijven meer uitgeven dan ze verdienen. Volgens de huidige raming consumeren huishoudingen in de periode 2003-2007 ruim EUR 30 miljard meer dan ze aan inkomen beschikbaar hebben. De spaarquote, het percentage van het beschikbare inkomen dat gespaard wordt, is naar verwachting 3,5% negatief dit jaar, gevolgd door 2,75% in 2007.

Het EMU-tekort, het begrotingstekort volgens de normen van de Europese Unie, zal eind dit jaar naar verwachting uitkomen op 0,9% van het Bruto Binnenlands Product, gevolgd door 0,4% eind 2007. In 2005 lag dit tekort nog op 0,6%, terwijl in 2003 het tekort nog 3,1% bedroeg. De staatsschuld als percentage van het BBP zal naar verwachting in 2006 51,5% bedragen, gevolgd door 49,5% in 2007.