ANTWERPEN - Telindus heeft in 2005 een nettoverlies geboekt van 21,05 miljoen euro tegenover een verlies van 3,014 euro miljoen. Dat is grotendeels te wijten aan niet-recurrente kosten voor een bedrag van in totaal 24,4 miljoen euro en herstructureringskosten voor 13,602 miljoen euro. De bedrijfswinst voor niet-recurrente kosten steeg van 1,4 miljoen euro in 2004 tot 6 miljoen euro in 2005, de omzet nam toe met 16 procent tot 631,478 miljoen euro euro. Dat meldt Telindus.
In 2005 geraakte het FLAGSHIP 2006-programma op volle kruissnelheid. Via FLAGSHIP stelde het managementteam zich tot doel Telindus weer rendabel te maken tegen 2006. In het kader daarvan werden ingrijpende maatregelen genomen in Italie, Duitsland en China. De herstructureringslast daarvoor bedraagt 13,6 miljoen. Het personeelsbestand werd met 160 personen verminderd, of gemiddeld met 7 procent. In Italie, Duitsland en China werd een gemiddelde afbouw met 30 procent doorgevoerd. Telindus verwacht dat deze filialen weer rendabel zullen zijn op korte termijn.

De vermindering in bedrijfsactiviteit heeft echter geleid tot een daling in waarde, resulterend in een minderwaarde op de initieel geboekte goodwill. De goodwill uit overnames in Italië, Duitsland en China is nu tot nul herleid, waarbij een waardeverminderingsverlies van 14,8 miljoen euro werd geboekt.

Verder boekte Telindus voor 2,2 miljoen euro afschrijvingen op immateriele activa geboekt op de overname van Arche en 7,3 euro miljoen kosten verbonden aan het overnamebod van Belgacom. Belgacom lanceerde op 29 september 2005 een overnamebod op Telindus, dat op 30 december leidde tot een akkoord waarbij Telindus binnen Belgacom wordt behouden met een eigen merk en identiteit. De resultaten van Telindus zullen vanaf 1 januari 2006 geconsolideerd worden in deze van Belgacom.