Antwerpen - De Duitse autoconstructeur Volkswagen heeft over 2005 een nettowinst behaald van EUR 1.120 miljoen. Dat betekent een stijging met 61,5% ten opzichte van 2004, toen de nettowinst EUR 693 miljoen bedroeg. Dat maakte Volkswagen bekend in een persbericht. Om de rendabiliteit van de VW-personenwagendivisie te verbeteren wordt een ingrijpend herstructureringsplan doorgevoerd waarbij de komende drie jaar tot 20.000 banen kunnen sneuvelen.


De Volkswagen-groep verkocht in 2005 in totaal 5.243.000 wagens, een stijging met 3,2% op jaarbasis. De omzet steeg met 7,1% tot EUR 95.268 miljoen. Dat is hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van EUR 94,5 miljard. De bedrijfswinst na speciale items kwam uit op EUR 2.792 miljoen, wat 70% meer is dan in 2004. Analisten hadden hier gemiddeld EUR 2,35 miljard verwacht. De nettowinst per gewoon aandeel bedraagt EUR 2,90 tegen EUR 1,79 een jaar eerder (+62%). Volkswagen schrijft de resultaatsverbetering in de eerste plaats toe aan het ForMotion-programma en stelt een lichte verhoging van het dividend in het vooruitzicht.

De raad van bestuur van Volkswagen gaat, overeenkomstig de op de algemene vergadering verleende toestemming, alle ingekochte eigen aandelen, hetzij 41,7 miljoen, vernietigen en hiervoor de toestemming vragen aan de raad van toezicht. Voorts is Volkswagen van zins obligaties terug te kopen voor een bedrag tot EUR 2 miljard. De groep beschikt over voldoende cash reserves en daarnaast kredietlijnen voor tientallen miljarden euro. Daarom wil de groep haar liquiditeitspositie optimaliseren en de kosten verminderen.

Het automerk VW wordt onderworpen aan een ingrijpende herstructurering. Bedoeling is de productiviteit op te drijven, de onderdelenproductie te reorganiseren, de arbeidskosten te verminderen en de fabrieken op hun volle capaciteit te benutten. Door deze herstructurering kunnen de komende drie jaar tot 20.000 rechtstreekse en onrechtstreekse medewerkers getroffen worden.

Volkswagen verwacht dat de groepsomzet in 2006 licht zal stijgen en stelt een hoger operationeel resultaat voor speciale items in het vooruitzicht.